Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (473,2 KB)
JPG (341,2 KB)
TXT (1,8 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


362
AM. 34, 4to. „Den Skaanfke Lougbog paa Pergament hefur verred
famanbundinw med Reimum" mangler.
Anf0rcs allerede hos Kofod Ancher, Sml. Skrifter I, 96, som manglende.]
677. AM. 35, 4to. Pap. 19,« X 14 8 cm. 176 bl. (1-174 + bl. 158Us og 169Us
— beegge ubesJcr.). SJcr. 1592. Tlpde og grönne overskrifter.
Indhold:
1) Bl. 1. Versifioerede leveregler, ejernavne
og lign.
2) Bl. 2r. Titelblad {til Skánske lov). Bl. 2" ubeshr.
3) Bl. 3-5. Jyske lovs fortale.
4) Bl. 6—125. Skánske lov.
5) Bl. 126-30. Kong Erik glippings Nyborgske forordning
for Skáne 1284 ('Kong Ericks Haandfeftning').
6) Bl. 131—39. Skánske kirkelov ('Kieroke-Louffuen').
7) Bl. 140—57r. Den sákaldte arvebog — udtoysvis,
ify. overslcriften 'Kong voldemars Loff Om Arff: Drab: Och
Saaremaal'. Ved lovstykJcets slutniny findes en Jcort opregning
af „BodeMf maall".
8) Bl. 157v—58. Grænseskel mellem Danmark og Sverige
— oversJcrift „Landemercke".
9) Bl. 159-69r. „Danne Marckis Rigens Ret och | Kon-
ningens och rigens Baads och gode | mends Domme".
10) Bl. 170-74. „End taffle offuer de mórcke | glofser
Som findis y den prenthede loff | bogen".
HerJcomst og hist.: Ved stylckets slntniny bl. 158v findcs med hándskriftets
sœdvanlige hand navnet „Pedir Anderfön", hvad der vel betegner denne som
skrivcren; bl. 2r angives „Pedir Anderfón Borgere vdi Halmstedt" pá titel-
bladet som ejer 1592; ifg. bl. 1 var samme mand ejer af hándskriftet 1620,
men 1636 solgtc han det til „Hildebrandt Tbe(?)rmar".
Benyttelse og beskr.: Nye danslce Magazin III, 1, s. 177 ff.; Corpus jur. Sveo-
Got- IX, s. LXXXVII.
678. AM. 36, 4to. Pap. 21» X 14,2 cm. 166 bl. 15. árh. lUde over-
sJcriftcr, r0de — og stundum grönne — initialer; delvis rpde
lcolumuemcerJcer. B,0dt læderbind med spœnder. Bindets forreste