Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (467,3 KB)
JPG (340,7 KB)
TXT (1,9 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


363
inderside bærer en indholdsfortegnelse fra 17.árh.; i Jishr.
findes enkelte œldre og yngre marginalier.
Indhold:
1) Bl. 1—6*. Indholdsfortegnelse til Skánske lov og kirke-
loven. Bl. 6V med undtagelse af' et personnavn ubeslcrevet.
2) Bl. 7-81r. Skánske lov.
3) Bl. 81r—88r. Skánske kirkelov.
4) Bl. 88v—130r. Arvebogen.
5) Bl. 130r—37r. Vederlagsretten, efterfulgt af en række
bestemmelser om manddrab.
6) Bl. 137r—42v. Kong Erik glippings forordning for Skáne
1284 og et stykke af ilon Vordingborgske forordning 1282.
7) Bl. 142v—43r. Kong Valdemar II.s forordning om jærn-
byrd („Komwgh valdemajs | logli").
8) Bl. 143r—54r. Skánske stadsret („Bezke Ræth").
9) Bl. 154r-61r. „Skanet logh och falftheibothe" o: Erik
af Pommerns og Margretes fiskeri-forordning.
10) Bl. 161r—65. Gárdsretten („Gaitz Eæthm").
Herkomst og hist.: Blandt hundskriftets ejere kan mœrkes Nils Pederscn Harbo,
hvis navn flere gange forekommer; ifg. páskrift pa (det i ovrigt blanke) bl. 166
er hándskriftet af P. V. Lem (17. árh.) tilstillet dennes farbroder, som det synes
crhvervct fra en bonde.
Pd en foran indklœbet seddel har Arne Magnusson noteret „Fra Sal.
AITelTor Thormod Toruerens Enke. Num. 18."
Benyttelse og beskr.: Kofod Ancher, Sml. Skrifter I, 96, 152; K. Bosenvinge,
Gl. danske Love V, s.IX—X; Corpus jur. Sveo-Got. IX, s. XXXVI—VII.
679. AM. 37, 4to. Perg. . 212 X 15 cm. 123 bl. G. 1300 (bl. 7—62) og
c. 1500 (bl. 1—6, 63—123). Rgde overslcrifter og initialer;
dehis rfíde Mpiteltal. Brunt lœderbind, bindets indersider be-
trulcne med perg., der bcerer forslcellige optegnelser. Bl. 1", 5,
122v, 123v ubeslcrevne.
Indhold:
1) Bl. lr (og bindets lste inderside). „Taxa ecc/es/aru/n
ad fcola/n | Rothnebyensem annuatim". Beg. af 16. arh.
2) Bl. 2r. Om hemmeligt skriftemál — Latin, beg. „No-
tanáum qvedam fuwt cnmiwa enojmia".