Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (487,3 KB)
JPG (361,4 KB)
TXT (2,3 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


22
godes gnaden blyueji fe | vnw regneren wente an dat ende
der werlt etc."
Indeholder efter en Jcort indledning om verdens fire mæg-
tigste monarkier JRoniernes hístorie fra Saturnus uafbrudt gennem
det 0stlige romersJte rige ned til Karl den store, siden dcnnes
og Lndvig den frommes historie, og dercfter de tysJce lcejseres
ned til FrederiJc den 2den.
Herkomst o{/ hist.: HsJcr. indledes med f'0lgende fortale „Jndem íare na go-
des ghebord dufent veerjhundert dar na Jndem twevndeveftigertera | íare
Do let her Eggard frille Ridderr vare ) wrebeeok houetman to Oopenhauen
vnw i to hentzegauel vnra des Alhrdurohluch|tigeí'ten hochgheboíen ffursten
vnw herera | heren Cnfterns Der Ryke Dennemarlken Norwegen Der
Wende vnn Goten | konmgk Greuen to Oldenboroh vnn Del|menhorft
Caíramermeyfter etc. Defl'e na | geí'creuen Cromken beyde vanden pawefera |
vnra vanden keyferen vth l'cryuen hyruwme | eyn ewelijk de fe lefet edder
horet lefen bidde | dem almechtigen gode vor defí'e vorbenomejden berera
Dat fe m gotlikera werkew leuen | mogera m deffeme leuera. Dat fe myd gode
leuera | mogew to ewygera tyden Jndem ewygen leuerade. Des helpe vns
allen de vader vnde de l'one vnde de hilhghe geil't. Amen".
45. AM. 30, í'ol. Pap. 28x20cm. 5fíbl. 8Jcr.&rU72. Flygtig og stærJct
abbrevieret fraictur; rgcle initialer og fremhævnings-mærJcer.
Bindct betruJcJcet med besJcrevct perg. fra en latinsJc messebog
med noder.
Indh.:
1. Helmoldi presbyteri chronica Slavorum a. 800—1172,
mcd forudgáende indholdsfortegnelse til dette og det nærmest
folgende arbejde, bl. 1"—51.
2. Arnoldi abbatis Lubecensis chronica a. 1172 1209,
Iste bogs ni f^rste Jcapitler indtil ordene „cawelos qvi eas £er-
rent, hvorefter fýlger „Etc. cruentur frms hujus opuscub arano
1472", U. 52—55.
3. Gentagelse af Helmolds kap. 64 (med en anden liánd),
samt brudstykke af en kr0nike, cicr ligner udtog af Helmolds
Jcap. 34, bl. 55v—5fí.
Herkomst off liist.: Pá lste side læses „Detur dilecto íratn meo pnorj Mar-
quardo Holtzeníj | Ego Petrus Heyne poffeffor protestor de" ....
Benyttelse og beskr.: Ang. dctte hskr., der er benyttet ved udg. af Hehnold
og Amold i Pertz' Monumenta germ. liist. Script. XXI, saint i dcn deref'ter be-
snrgede udg. af Helmold „in usum scholarum", Ilann 1868, se navnl Mon. s. 8.