Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (512,5 KB)
JPG (391,3 KB)
TXT (2,3 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


374
696. AM. 53, 4to. Perg. 20 X 14,7 cm. 113 bl. 14. árhs sidste Jialvdel.
TÍ0de oversJcrifier, Jcapiteltal og Jcolumnetitler (disse sidste tildels
besJcadigcde ved besJcœring); r^de og blá initialer. I hsJcr. ad-
slcillige defeJcter, betegnede ved indscettelscn af Jivide papirsblade,
ligesom defehten er angivet af Arne Magnusson ved páshrift pá
det nœrmest foregáende blads nedrc margen. Bl. 8—9 plcttede,
af bl. 6 og 62 er det ubeshrcvne perg. af nedre margen besJcáret;
gennem midten af bl. 106—11 gár cn flœnge. lil. 22" og 40"
optages nedre margen af enlœngere retslig notits.
Indhold:
1) Bl. lr (Jiánd fra c. 1500). Dyrekredsens tegn, der.es
forhold til árets arbejder og de menneskelige
foretagender :— Svensh.
2) Bl. lv—7r. Calendarium. Pá, lste side er med en Jiánd
fra 16. árh. optegnet nogle latinske sætninger.
3) B.l. 7V (Jdnd fra c. 1500). Edens betydning — SvensJc.
Endvidere findes Jier (med ceidre hánd) et alfabet.
á) Bl. 8r. a) 4 linjer runeskrift, muligvis indeholdende
latinsJce tanJcesprog, b) Svenske optegnelser (15. árli.),
nœsten ulœselige.
5) Bl. 8V—113. Kong Magnus Erikssons landslag. For-
sJcclligc laJcuner, cnder dcfeJct i TyvcbalJccns 33. Jcap. mcd ordenc
„fín þy at ængín fynd maa aff þy hæ(ræþe)".
Benyttelse og beskr.: Corpus jur. Sveo-Got. X, s. XIII— XIV.
697. AM. 54, 4to. Pap. 20;8 X 16,7 cm. 58 bl. (57 -\-'lb") med nogle cftcrfg.
iibesJwevne. SJcr. 1587 af' Bavid Bilefeld. Som regel r0de over-
sJcrifter og initiáler. I marginen Júst og Jier enJcelte tillœg og
rettelser. Bl. 1 bcerer Jiun med latinsJce taltegn árstallet 1587.
Gutalay, med tilJwrende register („Hier Byrias Gutha Lagh").
Iferkomst og hist.: Bl.55r nederst er af' skriveren tilfójet „ExaratumAs 1587.
14. Ca|lend: Iunij, per Dauidem | Bilefeld EecleCiaí'ten Barlinglboenf'em ac
píæpofitum | Bo2ealis TEB.TIANÆ. iuxta | Teno2em Veteíis Exemplaris |
Anno MOD.LXX: scripti". Ved hándshriftets slutning stár „Anno 1587. 19.
Maij. | D. B. C." Pá en f'oran indhlcebet seddel har Arne Magnusson gjort
nogle uddrag af dette hándsJcrift og tilfójet nogle bemœrlcninger om det, hvoraf'
det f'remgur, at det Jiar tilJwrt J. Mosenlcrantz (amtmand i Fgn, d. 1695).
Benyttelse og Itenkr.: Gorpus jur. Sveo-Got. VII, s. XVI (f'acs.).