Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (530,8 KB)
JPG (357,8 KB)
TXT (2,0 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


376
700. AM. 57, 4to. Perg. 27,* X 20,s cm. 40 bl. Tospaltet, 14. árhs sidste
halvdel. B,0de ovcrskriftcr, flerfarvede iuitialcr. AdsJciliige dc-
feJcter; laJcuneme ere fremhcevede af Arnc Magnusson ved pá- .
tegning pá foden af det nœrmcst foregáendc blad. I marginen
indholdsangivelser fra 17. árh.
Indhold:
1) Bl. 1—40r. Kong Magnus lagahoters Norske landslov.
2) Bl. 40r~v. Kong Hákon Hákonssöns bekræftelse af karui-
nal Vilhelms forordning om heliigdage og kirkegods.
3) Bl. ¦iov. Kong Hákon Magnussöns forordning om land-
skyld i Viken.
4) Bl. 40v (hánd fra 16, arh.). Formular for tingsætning.
Bag i hándslcriftet er indfcestet.6 oktavblade (papir); pá det
f'0rste har Arne Magnusson gjort nogle notitser ang. norske
lovstykker i dansk oversættelse; bl. 2—3 er afskrift af stykke
3, bl. 4—6 af stykke 2— bœgge udf0rte for Amc Magnusson.
Hándslmftet er udfWlig beshrevet i Norges gamle Love IV,
s. 541—43.
Herkomst og hist.: Stylcke 4 cr underskrevet „Mart. Nielfsönn", der vel altsa
har vceret ejer af liándskriftet. Ifg. en foran indklœbet AMsk scddel cr hskr.
erhvervet i Bergen og har tilhart præsten Gerhard Miltzov pá Voss.
Benyttelse og beskr.: Gulaþingslög 1817; Dipl. Isl. I; Chrania Vidsk. Selsk.
Forh. 1879, nr 14, s. 6; NgL.
701. AM. 58, 4to. Perg. 22lB X 16fi cm. 86 U. lospaltct (med undtagelse
af de 2 fbrste og 5 sidste bl.). 14. árh. R^de overslcrifter, for-
shellig farvcde initialer. Forshellige yngre og celdre marginal-
henvisninger. AdsJcillige defehter, af Arne Magnusson frem-
hcevede ved pátegníng pá foden af foregaende blad. Bl. 05 cr
ncesten ganske bortsháret, sá at Jmn nogle bogstaver langs indre
margen stá tilbage. Bl. 19, 23, 28, 20 ere besicadigede ved
bortsJccering af ydre margen, bl. 78, 84 ved nedre margens af-
sJccering. Bl. 1r ubes/crevet. Foran pd bindets inderside er med
en hánd fra 18. árhs slutn. en latinsh bedömmelse af codex
antegnet. Efter bl. 2 fandtes ifg. en pátegning af A. M. i sin
tid rester af fire nye blade.