Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (479,5 KB)
JPG (368,0 KB)
TXT (2,0 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


382
4) Bl. 244—331r. Retterbader, recesser og lign. fra 13-
16. árh., de celdre i danslc oversœttelse.
5) Bl. 332-34r. Uddrag af 'Lauritz Hanföns Lougbog for-
dum Laugmand y Stauanger. Anuo MDLXX'. Omfattcr
mont, mal, vægt, „bugilde kiörlag", samt noglc ordforklar-
inger (disse tilföjede mecl en anden Mnd?).
6) Bl. 334v—35r. „Danmarckis Adels Gamb|le Naffn och
Slechter".
7) Bl. 335v. „Fiorten Konningens Capel|ler wdj Norrigis
Riige".
8) Bl. 335v. „Infcriptio Magni Lapidis dictj | (Lappe Stenen)
fíti iuxta littus | munitionis Kroneburgenfis An|no 1577".
9) Bl. 336—37r. „Nogle Spörgfmaall vdj Norgis Low fom |
fiunis mörcke oc vel forandris kunde" — med tilhm-cndc
„Gienfuar".
10) Bl. 338—53. Jörgen Lyckes retterbod, 1568.
Vdf. bcslcrevet i Norges gatrile Lovc IV, s. 557—59.
Ilerhomst og hist.: lídndskriftets hoveddcl skal ifg. NgL. IV vœre skrevet a/
byskrivercn i Bergen Peder Nilssön Lem. Bl. lr angiver Abfolon Abfolonfön
Beier sig som ejer af hándskriftet; forskellige personnavne forekomme bl. 90'',
239", 335i\ 337" — dcriblandt dog nœppc noget 'Beriulfspn'' (men Berentfstin).
lienyttelse og beskr.: Chrania Vidsk. Selsk. Forh. 1879, nr 14. s. 24, 46, 56;
NgL. Se endv. ang. stykke 5 Paus, Forordningcr for Norge, s. 1040—44,
og m. h. t. styklce 6 llolbergs Danemarks og Norges geistl. og verdsl. Staat, s.
273—74.
710. AM. 65, 4to. Pcrg. 23fi X 16 cm. 99 bl. 14. árh. R^de ovcrslcrifter,
r0dc og hlá initialcr. Forslcelligc, yngre og œldre marginal-
tilföjclscr, noglc med Torfœus hánd. Arnc Magnusson, der pá
forsatsbladcts indcrside har givet optcgnclser ang. landsloven, har
ligeledcs ved pátcgning pá foden af bladene angivet noglc lalcuncr
i hándslcriftet. Brunt, presset lœdcrbind. Bl. 9.9v ubeslcrcvc.t.
Indhold:
1) Bl. 1—59. Kong Magnus lagabaters Norske landslov,
mcd tilhfircnde retterb^der og epilog. Bcgynder dcfckt i lande-
vairnsbalJccn „(ha)feti huær mozk silfrs uið konwwg".
2) Bl. 60—65r. Retterb0der af kongerne Erik Magnus-
sön og Hákon Magnussön.