Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (483,3 KB)
JPG (359,0 KB)
TXT (2,1 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


383
3) Bl. 65v-77. Tunsberg bylov.
4) Bl. 78—79r. Om gejstJighedens ret og skyldighed.
5) Bl. 79—79v. Kardinal Vilhelms fprordning om den
norske kirkes rettigheder (gammelnorslc ovcrsœttehc).
6) Bl. 80—99r. Ærkebiskop Jons kristenret.
Udf. besltrevet i Norges gamlc Love IV, s. 559—61.
UerJcomst og hist.: Til oplysning om hskrs historie tjcene dcls pdskrifter bl. lr
og 99r (Th. Torf'œus navn og valgsprog og pd det sidste sted tillige nawiet
„P E Brandal"), dels tre foran indfcestede AMslte sedler; af disse erfares, at
bag i hdndskriftet, som var i „rii'nu önytu bande", men som er blcvet ombundct
af A. M., fandtes to smástykkcr pu papir a) ct dansk œrcvers til lav-
manden i Bergcn Pouel HellierCön, 1602, hvem hdndskriftet rimelig-
vis har tilhort, og b) fremstilling af de fyrstelige m. fl. indskrifter
pá en rude i Bergen, 1599. Pd indersiden af bindet bag i hskr. havdc
nævnte P. E. B> andal atter slcrevet sit navn og drstallet 1654. A. M. havde
erholdt hdndskriftet af Th. Torfœus hustru ár 1715. Foran i hskr. Id en af
Ásg. Jönsson udf0rt vœrdilos afskrift til udfyldning af lovens manglendc be-
. gyndelse.
Benyttetee og beski:: Gulaþingslóg, Havniee 1817; Dipl: Isl. I, Kph. 1857—76;
K. Maurer, Das sog. Chrisienrecht Kg Sverrirs, Miinchen 1877, s. 3—4;
Chrania Vidsk. Selsk. Forh. 1879, nr 14, s. 5, 18, 21; NgL.
711- AM. 66, 4to. Pap. 19,e X 15,3 cm. 159 bl. G. 1700. Sh: af Ásgeir
Jónsson.
Den ældre Gulatingslov — afshrift eftcr Ood. Banteovianus.
Benyttelse og beskr.: Norges gamle Love IV, s. 561, srnl. 596.
712. AM. 67, 4to. Fap. 19,a X 15fi em. 82 bl. G. 1700. Áben plads for
initialernc..
Kong Magnus lagaboters Norske landslov — afshrift efter
AM. f>8,4l".
Benyttet.se og beskr.: Gulapingslög, Havniœ 1817; Norges gamle. Love IV,
s. 561.
713. AM. 68, 4to. Pcrg. 19,a X 14fi cm. 66 11. Bcg.afU.drli. Rgde
overslcriftcr, rfldc og blá initialer eller ábcn plads fordis.se; enlcélte
stcder (f. elcs. bl. lr) cr skriften scnere opfrislcct. lil. 12 til-
li0rer oprindclig ilclcc dctte lishr.; bl. 65—66 ere slcrevnc med en