Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (478,3 KB)
JPG (355,5 KB)
TXT (2,0 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


i .
L
385
Benyttelse og beskr.: Gulapingslög, Havniæ 1817 (f'acs.); Dipl. Isl. I, Kph.
1857—76; Clirania Vidsk. Selsk. Forh. 1879, nr 14, s. 5; NgL.
715. AM. 70, 4to. Pap. 19',« X 16 cm. 97 U. Slutn. af 16. árh. (1586).
B0de overshrifter, áben plads for initialcr. Bl. 1 repareret vcd'
overlclæbning af den ubeslirevne f^rste side. Bl. V—2r inde-
holder kun ejernavne og lignende páskrifter, bl. 2V—6r ube-
skrevne; endv. efter hskrs slutning en tnœngde ubeslcrcvnc blade.
Enlcelte marginalantegnelser.
Kong Magnus lagabaters Norske landslov — afskrift efter
AM. 69, ái0, med to lakuncrs udfyldning efter Jónsbók.
Beskrevet i Norges gamle Love IV, s. 564.
Merkoimtt og hist.: Af de i hdndskriftet indf0rte pdtegninger ses, at dette i 17.
árh. har tilh0rt sysselmand Jón Magnússon og dennes sönner Guömundur og
Eggert.
Hewyttelae og beskr.: Gulaþingslóg, Hamiœ 1817; NgL.
716. AM. 71, 4to. Perg. 23,8 X 18 cm. 61 bl. Tospaltet. 14. árhs lste
hálvdel. B0de overskriftcr, flcrfarvede, tildels stœrkt ornamcnt-
erede initialer. Bl. 8" for störste delen ubcskrevet, af bl. 9 rr
marginen delvis bortskáren. Ilist og her marginalantegnelser.
Indhold:
1) Bl. 1—60v. Kong Magnus lagabaters Norske landslov,
mcd kong Magnus tilJi0rendc retterb^der og epilog.
2) Retterbod om fællig, af kong Hákon Magnussön,
optager delvis det opr. ncesten helt ubeskrevne bl. 8.
3) Bl. 60y—61 (14. árhs sidstc halvdel). Privilegier for
Bergen, af kong Erik Magnussön.
Udf. beskrevet i Norges gamle Love IV, s. 564—65.
Ilerkomst og hist.: Af to foran indklæbede AMslK sedler fremgar, at Arne
Magnusson liar crholdt Mndskriftet af justitsrád Eostgdrd, til hvem det var
kommet fra prœsten Peder Sijv (Hellested, Sæland); A. M. udskilte fra hskr.
en tilh0rende dansk oversættelse (AM. 75, 4t0) og lod det pa ny indbinde. Pá
det œldre bind stod „IONAS MAGNI. | ANNO 1598", indvendig pá bindet
„Jacob Aiiderfsön".
Benyttetee og beskr.: Dipl. Isl. I, Kph. 1857—76; Chrania Vidsk. Selsk. Forh.
1879, nr 14, s. 5, 49; NgL.
25