Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (466,4 KB)
JPG (345,0 KB)
TXT (2,0 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


393
27) Bl. 323. Om verdens tid og alder, efter den hellige
profet Helias.
28) Bl. 324. ») En notíts af „Loduig Munch ftattholder
wdj norge", b) Arets rorlige og urorlige fester.
29) Bl. 325T. En profetí pá Latin.
30) Bl. 326r. „Marokedt som ho[ldi]s i Norge | Aarligen".
31) Bl. 326T—27r. Om synder og gode gerninger.
32) Bl. 328r. Uheldsdage for áreladen og koppesætten.
33) Bl. 329—31. a) Notits om forngilde mark, h) op-
tegnelser om slægterne Urup og Jernskæg, c) en
art bibelsk gade.
34) Bl. 332Y—39. Forordninger af kongerne Fre-
derik II og Kristian IV.
JJdfmiig beslcrevet i Norgcs gamle Love IV, s, 572—75.
Herkotnst og hist.: Som det fremg&r af forskellige paskrifter, har JidndsJcriftet
lilh0H f'amilien Jemskœg og er delvis udfúrt ár 1654 for en mand af denne
slœgt, Ioer Jenssón til Fresc, af hans ijœner Iíans Jacobsen. Ifg. en foran
indklcebet seddel har Arne Magnusson erholdt det af seJcretœr Franekenau 1717.
Benyttelse og beskr.: Gulaþingslög, Havniœ 1817; NorsJce Magazinl,s. XXXII;
Corpus jur. Sveo-Got. VII, s. LXXXIV—V (facs.); CJirania VidsJc. SelsJc. ForJi.
1879, nr 14, s. 24, 31; Norsk Jiist. TidssJcr. 1882 (II, 3), s. 267—76 (udforlig
besJcr., men formatet fejlagtig betegnet som fol.); NgL.
733. AM. 81, 4to. Pap. 18,* X 14s cm. 250 bl. 16. arJis 2den hálvdél.
Bindet indvendig udfodrct med besJcrevet papir fra c. 1600.
Indhold:
1) Bl. 1—210r. Kong Magnus lagabeters Norske landslov,
mcd forudgaende register. Danslc sprogform, nyere fortale.
2) Bl. 211—50r. Retterb0der fra 13. og 14. árh. Danslc
sprogform.
Udf^rligere beshrevet i Norges gamle Love IV, s. 575—76.
Herkomst og hist.: Om ældre ejere vidner p&shifternc „Maitin,i Petij Emopo-
tamij liber 1569" (bl 11r) og „Seveiinus Maitinj Eofchildius. Ao: 1597"
(bl. I1). En f'oran indhlcebet AMsk seddel giver nogle notitser om hskr., ifg.
hvilke Jiertil ogsa skulde have Iwrt et ekspl. af Norske Jurdskrá.
Benyttelse og beskr.: Chrania VidsJc. Selsk. Forh. 1879, nr 14, s. 24; NgL.