Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (474,4 KB)
JPG (359,9 KB)
TXT (2,0 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


394
734. AM. 82, 4to. Pap. 19 x lá,8 cm. 191U. (a: 183 4- I-Vlll). 16. ðrh.
Forslc. hcendcr. Tildels r0dc initialer og fremJicevelser. Hist og
her marginalantegnelser. Bl. I" og 241 ubeslcrevnc; bl. Ir opr.
ubeslcr.
1) Bl. II-VIIIr, 1-135. Kong Magnus lagabaters Norske
landslov, mcd forangáende register. DansJc sprogform, nycre
fortale.
2) Bl. 136r. Notits om lovens alder.
3) Bl. 137—265. Retterboder, forordninger, domme og lign.
fra 13—16. arh. Dansh sprogform. IndsJcudt cr Om „Jorde
a vexfter" m. m. (bl. 188—89), Notitser om „Kong Hogens
retthe Bod om Andfred", om værdiberegnfng og om 'örif
Bordtt' (bl. 193).
4) Bl. 266'. Notits om T^nsberg-hus' erobring 1503.
5) Bl. 267r. Notits om herredagen pá Agershus 1599.
6) Bl. 268r. Kong Frederik II, Om lagting i Oslo, Kbh.
1572.
7) Bl. 269—70. „Ein Stutt Tilvijfan vm alla de Ein|-
valdtz Konninga, fem verit har i Nor|rege til defse dags".
8) Bl. 270v—71r. Jorderegning efter „Gragafsen", af
lagmand Jon Simonssön. Bl. 271v bœrer begyndelsen af et
h0vedsmands-brev, 1484.
9) Bl. 272—83\ Personalhistorisko optegnelser af Lau-
rits Nilssön for árene 1585—1610.
Udf. besJcrevet i Norges gamle Love IV, s. 576—79.
Herkomst og hist.: Bl. lr bœrer to ejemotitser, hvoraf' ses, at en „Thommes
Ybsen" og „Hanns Atternndoíp", bægge i Erik Moseiikrantz' tjœneste, have efter
hinanden ejet bogen; f'ra den sidste af' disse kom den til „Niels Lauiitfsönn"
(if'g. NgL. rádmand i Bergen) 1558; bl. 272'' meddeler Laurits Nilssón (if'g.
NgL. borgemester i Tonsberg), at han ár 1601 har f'áet denne lovbog af' sin
morbroder Oluf' Holck, Borgetings lagmand. If'g. en f'oran indklæbet seddel
Jtar Arne Magnusson dr 1724 k0bt hdndskrif'tet pá byf'oged Bruuns avktion i
Kebenhavn og ladet det ombinde,
Jtenyttelse og beskr.: Gulaþingslög, Havniæ 1817, s. XXX; Chrania Vidsk.
Selsk. Forh. 1879, nr 14, s. 24; Personalhist. Tidsskr. I, s. 150—54; NgL.
735. AM. 83 a, 4to. Pap. 19 s X 15,« cm. 155 U. 16. árhs slutn. Bl
9V—10, 150—51 ubesJcr. Ender defelct.