Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (462,3 KB)
JPG (347,5 KB)
TXT (1,9 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


399
741. AM. 88, 4to. Pap. 20,G x 16 fi cm. 151 bl. Slutn. af 16. árJi. Over-
sJcrifter og initialer med farvct blæJc. Bl. 90, 104, 106—9, 129
ere senere til betegnelse af lakuner indsatte ubeshevne blade.
Indhold:
1) Bl. 1—146r. Kong Magnus lagalmters Norske landslov,
med forangaende register. DansJc sprogform, nyere fortale.
B1.146V nederst cr med en hánd fra 17. árh. shrevet en nid-
vise. Bl. 79" fmdes nogle prisangivelser notercde.
2) Bl. 146v—51*. RetterbBder fra 14. árh. DansJc sprog-
form.
Bl. 151" optagcs af en versificeret hilsen (17. árh.).
BesJcrcvet i Norges gamle Lovc IV, s. 584.
Sml. Chrania Vidsh. Selslc. Forh. 1879, nr 14, s. 24.
742. AM. 89, 4to. Pap. 20 X 15lB cm. 219 M. 16. árJis sidste halvdél.
IndJwld:
1) Bl. 1—172. Kong Magnus lagabeters Norske landslov.
DansJc sprogform, nycre fortale.
2) Bl. 173—217r. Retterb0der, recesser og lign. fra 13
—16. árh. DansJc sprogform med undtagélsc af ct cnJcelt
mindre styJclce.
Hcrimellcm indblandet:
a) 'noger fmaa Artickler forn er Vdragenn aff Thenn
ganmble Norfke etc' (bl. 194v—95r), indeJi. vœrdibcrcgning, for-
Jclaringer af udtryJc i loven og lign.
") Annaler, omf. tiden 1328—1583 (bl. 195v—96).
c) Smástykker om mandsgæld, tegn, marketal (bl.
216—17).
3) Bl. 218—19. Fingrenes betydning ved eds-
aflæggelsen.
BesJcr. i Norges gamle Love IV, s. 584—85.
Sml. Clirania Vidsk. Selsk. Forh. 1879, nr 14, s. 24.
Herkomst og hist.-: Arne Magnusson har, som, det fremgdr af en foran indklæbet
seddel, ladet hándskriftet ombinde efter at have erJivervet det fra „Thormod
Torvefens Enke 1720". Eester af det œldre forsatsblad ere dog bevare.de;
lier findes to versificerede p&skrií'ter af en teldre cjer „Cort Pouelfön" ellcr
„Conradus Paulij Stavangriensis" (17. árh.), der Jiar erholdt bogcn af sin
moder „Mette Tommosdatter". Vdcn pá dct œldrc bind stod „I. M. 1583".