Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (448,5 KB)
JPG (357,5 KB)
TXT (2,2 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


26
50. AM. 35, 36, 63 fol. Pap. 724 U. (3 vol). Slutn. af 17. ðrh.; Ásgeir
Jónssons liánd. Skrevet paa hahe kolonner (overbrækkede blade),
med senere tilföjede varianter i det ábne rum,
Heimskringla eðr Noregs konunga sögur Snorra Sturlusonar.
Afskrift efter den ved KabenJtavns universitetsbibliotJiclcs
brand 1728 tilintetgjorte membran „Kringla' eller „Codex Aca-
demicus primusu.
Vol. I. 35. (bl. 1—218, 31,a X 21 cm.) Iiar M. 1 besJcrevet
med en senere hánd, der pá Latin fremstiller af'slcriftens forJtold
til dens original.
Bl. 2—5 (i 4'°) indeholder den fra en anden codex Jientede
prolog, ligeledes med Asg. Jónssons Jiánd. Bl. 7 er en indklæbet
seddel med notits af Arne Magnusson om ordet „biannakíl. 1
begyndelsen af codex fíndes Jdst og Jter rettelscr med A. M.'s
hánd. samt oversJcrif'ter tilföjede af' Jtam — senere af andre yngrc
hœnder, der tillige mcddele varianter fra Peringslciold og eodices
C, D, E. — Shdter med Olav Tryggvessöns saga.
Vol. II. 36. (bl. 219—493, 31 x 21 cm.) er, navnlig for midter-
partiets vedJcommende, stœrJct besJcadigct af' fugtigJted. Bindet be-
trulclcet med beskr. perg. f'ra en latinslc messebog med noder.
Bl. 376— 77 ere afskrevne af' Ame Magnusson. Bl. 474 og 493 ere
indMœbede sedler. OversJcrifter og varianter ere tilföjede med
samme yngre Jtænder sont i f'oreg. vol. Iudbefatter Olav den Jtel-
liges saga'.
Vol. III. 63. (bl. 493—724, 31,» X 20,3 cm.), velkonserveret, uden
JcapiteloversJcrifter og marginalier, indbef'atter Mugnus den godes
og de folgende Jcongers sagaer indtil slutningen af' Magnus Er-
lingssöns saga.
Benyttelse og bexkv.: 'J'il grund for Kobtnhavner-udy. 1777—83 fol. er lagt
AM.35 og 36; at nr 63, fol. udgör 3dje bd af sainme afnkrift, er ferst i en
senere tid bleven bemœrket. Pá dette bd i forbindelse med nr 36 (ved en f'ejl-
tagelse ikke tillige nr 35) hviler derimod Ihujers udg. Ghristiania 1868. —
Med hensyn til „Kringla" se navnlig G. Storm, Snorre Sturlassöns Historie-
sJcrivning, Kbh. 1873, sœrl. s. 206- Sml. Grónl. hist. M- II, 231, 238; Ant.
Busses I, 241; Corpus poet. bor. s. XLIX; K. Maurer, Ueber die Ausdrucke:
altnordische, . . . SpracJte, Miinchen 1867, s. 123.