Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (452,1 KB)
JPG (339,6 KB)
TXT (2,0 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


407
762. AM. 108, 41 o. Pap. 19,s X 14,B cm. 54 U. lfí. árh. Ify. NgL.
slcrevet af lagmanden Jon Simonsen. HándsJcriftets forste Uadc
noget lesJcadigede, ender dcfelct.
Den norske hirdskrá, i danslc oversættclse.
Beslcrevct i Norges gamle Love IV, s. 597—98.
Sml. Chrania Vidsk. Selsk. Forh. 1879, nr 14, s. 49, 58.
Herkomst og hist.: Pá en foran indklabet seddel meddeler Arne Magnusson
„Kiöbt 1713 paa Sal. Sören Weltersens auotion";
763. AM. 109, 4to. Pap. 21 X 16,2 cm. 43 U. (bl. I—II 4- s. 1—81).
17. árh.
'Summariske-Registering | Offver | Norgis Lov, oc faaviit
aff kongelige Re|cefser, Retter, ordinantzer oc forordninger
etc. Som | fiundtes til Norfke Ret oc Rettergang
at hore, eller til beftyrckning at tiene .... per
N Bufcli'.
Mcd ct tillceg 'Titler | Offver Kongelige Ny-vd-
gangne ITorordninger etc. . . . fra Anno 1613' (til
1640).
Bl. lr ubeshr., bl. lv optages af citater fra A. Hvitfeldts
Kristiern I.s historie ang. onskeligheden af en fælles lov.
Bl. 2r titelblad, bl. 2V ubeslcr.
Herhomst oy hint.: Foran findes to indklœbede notitssedler; pa den ene (a) er
for A. M. noteret „Fra Sal. Arrefror Thormod Toruofena Enke 1720", pd den
anden (b) bemmrker A. M. „Auctor Regiftri liuius Codiois legum Norvegi-
oarum eít Nicolaus (Niels) BuPk, incola Urbis Bergenfis, qvi vixit circa
Annum 1640. eratqve vir doctus et opulentus.
Hæc ex ore Thormodi Torf'æi excepi Stangelandiæ, menl'e Octobri
1712."
764. AM. 110, 4to. Pap. 19,s X 15,B cm. 316 bl. 17. árh.
Ordregister til Norske lov (Glossarium juridicum Danico-
Norvegicum).
Hist og her findes marginalantegnclser af Torfæus, som
tillige har udfyldt bl. 316v med optegnelscr om „Hvad March
ooh ortuger haffver gieldit gammel dage".
Herkomst og hist.: Pá en foran indklcebet seddel meddeler Arne Magnusson
„Auctor til dette Glori'arium Juridioum Danico-Norvegicum, er Niels
Pederfen (Lem) i Bergen, fom var Jver Nielfen Lems fader, hvilken