Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (505,8 KB)
JPG (380,5 KB)
TXT (2,4 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


27
51. AM. 37, fol. Pap. 28,2 X 20 cm. 181 bl Fraktur. Skr. 1567—68 af
rehtor i Oslo Jens Nilssöu. De 11 forste bl., shrevne af Asgeir
Jónsson, ere senere indsatte. Hskr., navnlig dettes sidste del, er
plettet o(j slwrnet af fugtighed; af bl. 181 mangler den 0vre del.
Flere af initialcme ere megct store, stœrlct forsircde og prydede
med árstal og indskrifter mcd oplysning om afskriverens navn,
samt tid og sted for afshriften. — Af senerc udgivere haldet
„Codex Wormianus11 eller „Norvcgicus".
Noregs konunga sögur Snorra Sturlusonar (defeht).
Det opr. hshr., der er cn afshrift af den 1728 brœndte
membran „Jófrashinna" i dennes fuldstændigere shikkclse, be-
gynder i Ynglinga sagas 31. kap. med ordene (skat)t golldit
daunum" og slutter i Olav den helliges saga hap. 73 med ordene
„Vndarligt pykki mcr ær per uæpit ava \ ordikurd um petta,
mal ok eroð er". Fortakn og dct f&rstc stykkc af Ynglinga saga
udgör dcn senere tilföjede del.
llerhomnt og hist.; Pá to foran indlclœuede sedler mcddeler Ame Magnusson
„fel'Ca bök liefl. eg íenged af Domino ChriPtiano Worrtiio 1709"; „f>etta
epterfylgiande er ritad epter codice Academico [o: „cod. Acad. secundus"
eller „Jóf'raskinna"], l>eim er eg liet fetia hryggenw a, og hefur hítmi þa
heille vered enn han«. er nu. patet ex Oollatione". Om afskriftens tilblivclse
oplyser isœr indskriften i initialcn bl. 103: „Ritad a Rmdim 1 Samikivdalfokn
þan. XXI May. ar. 15G7. JOANNES. NICOLAI. OSLOENSIS."
Itenyttelse og beakr.: Under mairket C benyttet og beskr. i E.0benhavner-udg.
af Heimskringla, hvor ogsd facsimilc findes (se navnlig I, s. XIX, XXIV— V),
samt G. Storm, Snorre Sturlassöns llistorieskrivning, Kbh. 1873, s 208; sml.
Grönl. hist. M. II, s. 231, Ant. Busses I, 241, Corpus poet. bor. s. XLIX,
K. Maurer, Ueber die Ausdrucke: altnordische,... Sprache, s. 123.
52. AM. 38, iol. Pap. 31,3 x 20 cm. 386 bl. Slutn. af 17. árh.; shr. af
Asgeir Jónsson. Bladcne, navnlig i bcg. af codex, phttede og
slc0rnede af fugtighed.
..Noregs konunga fogr SnoRa Sturlusona/- | Skrifaða/' eptir
JofraSkinmj."
Ovennœvnte titel findes pá smudsbladets inderside, hvorefter
selve hándskriftet begyndcr med overskriften „Konunga fogr ero
her ritaðar". At membrancn Jöfraskinnas huller i afskriftcn ere
udfyldte efter to andre hslcr., ses af afskrivercns slutnings-notits
„T^efsi bok var confererut (po obiter) vid pær Membranas,