Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (504,1 KB)
JPG (388,0 KB)
TXT (2,4 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


424
ældste del afsluttes med sJcriver^nsJcet „eJirtstus fcribentem ou-
ftodiat atqw legentem".
15) Bl. 106—7r (15. árh.). Juridiske f'ormularer (i alt
16),mindre lovbestemmelser (3), kongHákons retter-
bod 1316 om kristendomsret, Islændernes 'sátt-
máli' med den norske konge. Derefter (hánd fra beg.
af' 16. árh.) fbrmular for ombudsmanden i Múlaping til ud-
nævnelse af nevndarmænd til Öxarár-ting, og (17. árh.) juri-
diske optegnelser.
16) Bl. 107v. u) (c. 1500). To formularer, til herredstings
sætning og oplosning, boegge til brug for Snjólfur Eafnsson,
lcgl. ombudsmand i Múlaþing, h) (c. 1500) om tiende og mad-
gaver, c) (17. árh.) juridiske optegnelser, tildels udsJcrabede
— med samme Jiáud har et fhlgende blad vceret beskrevet, men
dette er bortskárct, sá at Jcun deu indre rand stár tilbage med
spor til en tabel over tiende og afgifter.
17) Bl. 108 (slutn. af 16. árh.). a) Forklaring over edens
betydning (isl. 11 linjer, den 0vcrste borts/cáren), b) et bibelsk
citat (lat. 5 linjer), c) en retterbod af kong Hákon: 'skylda vár
ok ástsemd'. Hereftcr fúlger med Jcursivliánden fra 17. árh.
d) en mindre tabel over tiende og en större over 'sakfalls-
gjöld'.
18) Bl. 109—14r (slutu. af!5. árJi.). Gejstlige statuter, den
yngste fra biskop tíveinn i Skálholt (1466—75). Herefter
optages resteu af siden af juridiske optegnelser (17. árli.), Iwor-
cfter den fúlgende side stár blanlc (med tmdtagelse af et par
pcnnepr0ver og lign.).
HerHomst off hist.: Som /brmularcrnc bl. 107 udvise, har dcttc hskr. c. 1500
tilh0rt den kgl. ombudsmand i Mula-ling Snjólfur ttafnsson, og efter ham
formodenlig hans sön, da der bl. 70" i ovre margcn er indridset scclningen
„a(t PaíMligo y.rendú eiíiks CniollToH y&ur lieilfal íeg hialmíw 1'ueinlToK".
Af bl. 2r fremgár, at Oddný Gubnadóltir fik bogcn 1695 i „heimanfylgja1', og
at sencre P. J. Vídalin blev dcns ejcr. Foran er indklœbct tre papirssedler, af
hvitke de to indeholde notitser af Amc Magnusson om hándskriftet, som han
kaldcr Arnarbœlisbök, dcn tredje er ct ovcrdragelsesdokument, hvorved Bjarni
Bjarnason afstár membranen, der dengang var „med Doppum og Speniílum"
til l'. Vídalín, dog med forkebsrct for Arne Magnusson. De udf^rligste op-
lysninger om hándskriftet givcr A. M. i AM. 435 a, éíu bl. 179 »—80, hvor for-
uden indholdsfortcgnclsc f^lgendc angivelser forekomme „Bok |>olTa í'eck Sr
forbergur Jllugal'on, preítr i Bitru af Oddnyu Gudnadottur (í'ra Kolbeinsá)