Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (474,9 KB)
JPG (355,7 KB)
TXT (2,1 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


433
I nedre margen bl. 89v findes med en u0vct hánd (c. 1600)
sJcrevet to linjer uf et omkvæd til et vikivakakvæði.
Herkomst og hist.: Af to foran indklcebade AMslce sedler fremgár, at Arne
Magnusson har erhvervet dettc hskr. fra praisten Eiríkur Gíslason til Kross
i Landeyjar, hvis fader Gisli Eiríksson havde cjet det för ham; nœrmerc op-
lysninger om disse ejere fas genncm páskriftcrne bl. lr og 115r. Foran i
hskr. cr indklœbet ct forretningsbrev fra den senere biskop Jón Vigfússon til
Gisli Eiríksson af ár 1674.
Benyttelse og beskr.: Dtpl. Isl. I, Kph. 1857—76 (udf'0rlig beskr.); V. Finsen,
Grágás III, Kbh. 1883, s. LVI; K. Maurer, Graagaas s. 7.
814. AM. 149, 4to. Pcrg. 15,7 X 13,s cm. 70 U. G. 1500. R0de over-
slmfter,. forskcllig farvede og tildcls ornamenterede initialer. Me-
talbesláct lœderbind, hvis indersider ere betruhne med besJcrevet
perg. fra et latinsJc JcirJceligt JisJcr. Flere steder defeJct. Bl. 70v,
opr. blanJct, bærcr nogle ejernavne.
Jónsbók.
Herkomst og hist.: JPd cn foran indklæbct scddel har Jón Ólafsson for A. M.
noteret „J>eíTe Lðgbök koni í'rii SyfluinaiMiemirn MarouPe Borgsfyne mier
til eignar 1728".
815. AM. 150, 4to. Perg. 19 X 13,a cm. 110 U. 16. árii. Spor til rode
oversJcrifter og farvede initialer. Pcrgamentet, navnlig ved be-
gyndelsen og slutningen, Jiullct og hensmulrcndc. Bl. lr nœsten
ulœseligt. DefeJct ved slutningen.
Jónsbók.
Ender i ]>jófubállcr mcd Jcapitlet om lýrittareiðr.
En uuf0rligirc bcsJcrivdse af Jón Sigurðsson cr vcdlagt.
Herkomst og hist.: Pá en foran indklœbct scddel har Arne Magnusson' noieret
„Sr Toría il VindaPe. hann liirder vel ec/ci um hana aptur. NB. lior er
eigi nema lte Capitule christináoms balks hiner eru viliando undan i'ellder.
Ad ddru er bokin Po ad Peigia önyt".
816. AM. 151, 4to. Perg. 16fi X 12,s cm. 140 U. 15. árJi. B^de over-
sJcrifter, forsJcellig farvede initialcr. Bl. 1, 140" ligesom bindets
indersider bœre forsJceUige pennepr^vcr og lignende Jcradserier.
I codex er indsJcrevet adsJcilligc pcrsonnavne, ejernotitscr og lign.
28