Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (470,7 KB)
JPG (349,0 KB)
TXT (1,9 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


437
Indhold:
1) Bl. 1—95. Jónsbók. Beg. i prohgen „plutter. gnd fett."
Efter Jcristendomsballcen foJge nogle af de sædvanlige tillæg til
den yngre kristenret. Eftcr bl. 46 manglcr i LandsleigubálJcr
fra i slutningen af Jcap. 4 til i slutningen af Jcap. 13, sáledes
at der af det manglende Jcun for et enkelt blads vedJc. (bl. 46Ms)
siddcr titbagc ct treJcantet styJclce perg. nærmcst ryggcn.
2) Bl. 96—100. Retterb0der fra 13-14. árh., lovbe-
stemmelser og formularer (isl.).
Jón Sigurðssons besJcrivelse er vedlagt.
Herkotnst og hist.: Pá en foran indlclœbet seddel meddeler Arne Magnusson
om dctte og det folgendc nr „Bokina eignadiífc eg 1707. i Saurbæ a Kialar-
nel'e hia Lógmannenum Sigurde Biörnslyne. Er eigi riett gamall Codex".
821. AM. 155 b, 4to. Perg. 20,B X 14,4 cm. 18 U. 15. árhs sidste hahdel.
Jlar opr. udgjort en del af' samme JisJcr. som foregáende nr. Af
bl. 1 er den 0vre del nœrmest ryggen bortreven. DefeJct mod
slutningen, Jmor perg. tillige Jdst og Jier er Jiensmulrende.
Kristinréttr Árna biskups.
Efter bl. 17 mgl. ét bl. i udgs Jcap. 26, efter Jcap. 26 ere
udgs to næste Jcapitler forbiyáede, Jivorefter JisJcr. standser af-
brudt i beg. af tulgs Jcap. 30.
Benyttelse og beskr.: Jus eccl. novum, Havniæ 1777.
822. AM. 15(i, 41o. Icrg. 19 X 14 cm. 70 bl. 14. árli. Spor til rpde
oversJcrifter og farvedc initialer. AdslcUlige marginaltillæg; Jiist
og her er dcn œldre sJcrift senere opfrisJcct; codex har værct
sonderdclt og ilde medJiandlct. Bl. 70v ubesJcrcvet. Efter bi. 30
en laJcune (ét bl.).
Jónsbók.
Herkomst og hist.: Pá to foran indklœbcde sedler mcddeler Amc Magnusson
a) „Jetta er ur lógbokar iragmento, Cem iitt heí'ur Olal'ur Arnal'on iiHöi'da-
Ifcrónd, og gat' Gril'la Sigurdl'yne, eim hawn yml'um l'kölapiltuni. Gil'le hel'r
loi'ad mier moiru her iir. hann gaí' mier fidan relten, og heíi eg nu bokina
nærri oomplet." b) „Jonsbok á'°. gott exemplar. hei'ur nylega verid eign