Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (476,6 KB)
JPG (355,9 KB)
TXT (2,1 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


4Í38
Olafs Anial'onar il Höfdaltrðnd i Jðkulfiðrduui. hann gaf hana Gil'la Sig-
urdzfyne, foíturfyne finum, til ad rifa i ('undur utan um kver, Gifle
giðrde og l'o, og gaf ymfum Skolapiltum. Eg fafnade ðllum þel'fum
blðdum hiá Skolapilltum, og þad örií'na af bokinne (dimidiam circiter
partem) í'eck eg liia Gil'la. og er nu fo bokin nærri heil ii ny".
823. AM. 157 a, 4to. Perg, 25,8 X 18 B cm 86 U. Tospaltet. 15. árh.
IÍ0ih overskrifter, forskellig farvedc initialer — nogle simrld oma-
menterede (bl. 8V, 24», 57v), andre (bl. 37 r, 62r, G8V, 75r) ud-
styrcde med billeder sigtende til indholdet. Bl. lv optages af
en illumineret fremstilling af Jcong Olav i sit höjsœde,
holdendc 0kse og kugle, med dragen under sine f^dder. Ilist og
her marginalantegnelser. Bladene ere medtagne af fugtighed og
slid, Ender defekt.
Indhold:
1) Bl. V og 2r (16. árh). Stóridórnur. Bl. 2V er be-
skrcvet mcd latinske lectiones (13. árh.); bladet har opr. ikke
tilli0rt dette hskr., men er indsat for at skaffe plads til slutningen
af Stóridómur. Bœggc blade, navnlig bl. 2, stærkt hensmul-
rende og særlig beskadigede forneden.
2) Bl. 3—80. Jónsbók. Med sencre tillæg i marginen.
3) Bl. 80r—85v. Retterb0der — de tre œldstc, lovbogcn sæd-
vanlig ledsagcndc.
4) Bl. 85v—86 (særlig hánd). Formularer.
llerJcomst og hist.: Pá to foran indklcebede sedler meddeler Arne Magnusson
a) „Jon Olafsfon i Vi'k, a Soltiarnarnefe, atti gamla lðgbok i dalkum i 4t0.
Eelatio Hilldibrandíí. NB. \>ad er fu er Nikulas i Voguni liede mier. og
folldi fidan." b) „1710. I>an« 23. Maii, feck eg Sigmmide Haviksfyno vinnu-
manwo Nikulafar i Vogum '/a Rixdl fpecio til ad færa Nikulafe íiri þes«a
lðgbok, þvi hawn l'agdc Nikulás hefdi fagt hanw villde felia hana. Enn lieti
mig riida verdinu". Om œldre ejere give páskrifter i codex forskellige op-
lysninger.
Benyttelse og beskr.: Dipl. Isl. 1, Kph. 1857—76 (udforlig beslcr.).
824. AM. 1571), 41o. Perg. 25 X 18 cm. 4.7 bl. Tospaltet. 15. árh.
Samme udstyring som foregáende nr, af hvilket dct opr. har
udgjort en del; dog forelcommer her kun ét initial-billede (bl. lr).
Ender defekt.