Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (480,7 KB)
JPG (368,5 KB)
TXT (2,1 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


442
formular udslcrabet og en anden indfúrt nied en noget yngre
hánd, ogsá störste delen af bl. 10v er udshrabet; med samme
noget yngre hánd ere bl. 15—16r beskrevne.
3) Bl. 18—121r. Jónsbók. Helt igennem danslce marginal-
henvisninger.
4) Bl. 121r—39. Retterbader og talrige formularer af
blandet juridisk art (isl).
5) Bl. 140—45r. Búalög ('lag á peningum'), hvortil sluttcr
sig et mindre stylclcc „vm tiundar fkipta".
6) Bl. 145v—53. Kgl. forordninger og altingsdomme 1490
—1565 (isl).
7) Bl. 154-75. Kristinréttr Arna biskups — efterfulgt af
to sm&styiclcer 'þetta eru konur óskyldar at frændsemi' og
præstevedtægten i Skálholt ang. kirkeejendomme, hvori bi-
skop Arnes overenskomst med den norske konge.
Jón Sigurðssons udfffrlige beslcrivelsc er vcdlagt.
Jlerkomst og hist.: Ved kristenrettens slutning bl. 174r stár „Pinis. Anwo
M D.Lx.j.". Yderligcre meddelelser angáende tilblivelsen have rimeligvis vœret
at lœse bl. 2«, men her er den oprindelige r0de skrift udskrabet, og istedenfor
skrevet „Thenne Bog hóieí Migh Heimlick Kiagh Tiill | med Bette och tend
eífí'ued iegh epteí minn gode Bíodeí | Pouell Stiifsenn aa2 1566 tend gaff
hand migh wdii Piin tettament".
Benýttelse og beskr.: Jm ecel. novum, Havniœ 1777; Dipl. Isl. I.
830. AM. 102, 4to. Fap. Wfi X 15fi cm. 279 bl. (incl. lMíl). G. 1700.
Bindet bctrulclcet med hvidt, pá indersiden beslcrevet perg. Bl.
V indeholder en tegning af lcong Olav tronende med 0Ícsc
og lcugle.
Jónsbók.
Jlerkomst og hist.: Ifg. en foran indklœbet AMslc seddel er „Lðgbok þel'Ce
Pkrifud epter pergaments bok i folio fra landfkrifaranum Sigurde Sigurds-
fyne" (Thott 1280, fol). Den efter A. M.s angivelse temlig unöjagtige afskrift
er senere rettet, dog ikke hvad retskrivningen angar. Om originalen siges
„þött hawn fe inter meliores, |>a er þad ratione þeff, ad hanw fkrifadur er
epter ðdrum elldre, enn eigi er hann fo miðg gamall fialfur".
831. AM. 163, 4to. Bup. 20,L X 16fi cm. 218 bl. 17. árh. To hænder;
hovedsagelig slcr. af' prœstcn Jón Erlcndsson. Bl. 3r bœrer en