Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (482,7 KB)
JPG (362,8 KB)
TXT (2,1 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


444
[AM. 165, 4to. „Jonsbök paa Danfk med lir. Einar Einerfens haand"
manyler.)
833.
AM. 166, 4to. Pap. 17,4 X 12,e cm. 276 bl. (fol. 1—278 mcd forbi-
gáclse af tallene 51 og 205). 17. árh. liindet betruJclcet med
besJcrevct og med nodetcgn forsynet pcrg. fra ct lutinslc ritualhsh:
Bl. 236r, 257—58r ubesJcrevne.
Indhold:
1) Bl. lv—235. Jónsbók — i dansJc oversættelsc.
2) Bl. 236v—56. 'Almindelig Begifter paa den If-
landfke Lowbog'.
3) Bl. 258v—78. 'Retteb^der' m. m., deriblandt (bl. 272 ff.)
„Den gammel Contract mellom Noregs konge och Iflend-
erne", altingsvedtægter, 'de fornemmefte Lowens puncter,
huör udj dene Bog kommer icke offuer ens med Nogle
Andre Exemplar', „Forclaring paa hvad höy böderne ere
och Nogen Andre vanfhelige Ord" — alt pá DansJc.
Herkomst og hist.: Pá en foran indfclœbet se.ddel mcddelcr Arne Magnusson
„Dt-nwe DanCke verfion af den Ji«landrke loubog, var, da iog den bekom,
Tkudt igienmem et trökt exemplar af den faa kaldede Nupefells-edition af
famine Jislandfke loubog. Jeg fkilte diffe to fra hin anden, og lod hver
binde ind for fig felf'. Bl. lr bœrer folgcnde pasJcrift „Min höyerrede
Kiere Broderlige Venn Ser Niels Tholder ehr denne Bog foræritt, thill hans
Biblioteoh att formerre, aff' Hanns fkyldiglte thiener J S Bang".
834. AM. 167, 4to. Vap. 21t2 X 16,s cm. 69 bl. 17. árJi.
Jónsbók — i dansJc oversœttelse.
Standser afbrudt (ufaldendt, som det synes) i Landsleigu-
Jjal/cens 44. Jcap., Jivorefter fplgc cndel ubesJcrevne bladc.
Herkomst og hist.: Pa en mellem bl. 27 og 28 indsat seddcl har Arnc Mag-
nusson slcrevet „Dette 27. Oap. i Mandbelge balken aooorderer verbum de
verbo i Mr Bryniolf Thorderfens hok i folio, fom er fkreven med en Danfk
haand".
lienyttelse og beskr.: J. porkclsson, Om digtningen pá Island i det 15. og 16.
árh., Kbh. 1888, s. 168.
835. AM. 168 a, 4to. Fcrg. 22,-, X 15 cm. 62 bl. 14. árlt. Spor til r0de
ovcrsJcriftcr, forsJccllig farvcde initialcr og for balJcciuitialernes
vcdJcommcndc billeder sigtendc til indholdet. Bl. 22 og 23 er