Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (446,8 KB)
JPG (336,1 KB)
TXT (1,9 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


457
852. AM. 179, 4to. Pap. 20,-, X 15,e cm. 113 bl. 0. 1700. SJcr. afÁsgeir
Jónsson pá brœJcicedc blade, sáledes at Jcuu de lige siders indre
lcolonne er beslcreven. Bindet er betrulclcet med et med latinsTt
télcst og nodetegn besJcrevet pergamentsblad fra et rituaViandsJcrift.
Kristinréttr Árna biskups.
Herkomst og hist.: Pá en f'oran indklæbet seddel meddeler Arne Magnusson
„ritadur epter lögljok in i'olio, er eg eignadizt liia Jngibiorgu Jons dottur
i liar f'kogum."
853. AM. 180, 4to. Pap. 20',» X 15,4 em. 89 bl. 0.1700. SJcr. af Ásgeir
Jónsson pá samme máde som foregáendc nr og bindet betru/c/cet
pá lignende vis.
Kristinna laga þáttr (af Grágás).
Efter Staðarfellsbó/c (AM. 346, fol).
Herkoinst og hist.: Oplysning om hándskrif'iet meddeler Áme Magnusson p&
et indklæbet blad, der giver en fortegnelse over de (i alt 9) hándskrif'ter af
„Kriítin Kettr enn forne", som A. M. ejede. Pá et af' forsatsbladene er med
en hánd f'ra 18. árhs sidste halvdel skrevet en lalinsk notits ang. hdndskriftet.
lienyttelse og beskr.: Jus eccl. vetus, Havniœ 1775 (fejlagtig citcret som nr
188); V. Mnsen, Grágás III, s. LV,jvf. VI, not. 3.
854. AM. 181, 4to. Pap. 21 X 16 em. 188 bl. 17. árhs sidste halvdel.
Slcr. af Oddur Jónsson. Uregelmcessig foliering: dc otte ffyrste
blade (1— VIII) oprindelig uden betegnelsc, de fivrige betegnede
med tallene 1—185, idet tallene 78—80 ere oversprungne og
tallenc 88—91 anvendte til sidevis paginering. 131. I, opr. ube-
s/crevet, Jiar været fastJclcebct til det œldrc binds indcrside. Bl.
185" ubesJcrevet. BL II—VIII og 181—85 senerc tilföjcde.
IndJiold:
1) Bl. II—V1'. „Eegiftur yfer þefsarar Bookar Jnwelialld
sierlegafta".
2) Bl. Vv—VII. „Baugatal".
3) Bl. VIII. „Wr þjngskapa Bælke" o: uddrag af
Grágás.
4) Bl. 1—26*. Kristinna laya þáttr («/ Grágás) — efter
Leirárgarðabólc.