Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (507,7 KB)
JPG (369,4 KB)
TXT (2,4 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


33
fra Iste del af 18. árh.) beviser for, at denne codex virkelig er
den af' Arne Magnusson i hans noter til Are frode omtalte „qvi
olim fuit Ottonis Frifii, nunc verö in meo Mufeo asfervatur,
emptus ab hæredibus Jani Rofencrantzti".
Herkomst og hist.: I AM. 435 a, 4>" bl. 37"-38r anf^rer A. M. om derine codex
„Snorra Sturlufonar æfe Noregs konwwga.
Hakonar faga Hakonar fonar.
í'olio. Bokina hefr att Otto Friis i Salling. Sidan Etats-Raad
Jens Rofencrantz, og epter hanra eignadeft eg bokina.
A faurbladi framanvid bokina ftöd, adr enn eg hana umbinda liet: Andreas
Matthiæ Slangendorpius. Virdteft mier fu hönd vera hier um af anno
1600. eda kanHske nockra elldre". Derefter findes det af smudsbladet ud-
Mippede navn indlclœbet. Om dcnnc mand se G. Storm.
Jienyttetee og besUr.: Hskr. er udgivet under titel „Godex Frisianus" Chrania
1871, samt lagt til grund ved udg. af' Hákonar s. Hákonarsonar i Heimskr.
V, Havnúe 1818 og FMS IX Facsimile af hskr. findes i Heimskr. I, Havniœ
1777 (benyttct undcr mœrket E), Ant. Amer. (sml. s. 191—92) og Ant. Bus-
ses 1 (sml. s. XXV—VI, 241 og II, s. 80). Beskr. i Frumpartar ísl túngu
III—VII. Oplysninger navnlig hos G. Storm i Snorre Sturlassöns Historie-
skrivning, Kbh. 1873, og Sigurd Banessöns Proccs, Krania, 1877. I ovrigt er
hskr. benyttet og citcrel: Antiqv. bor. observationes misc. Hafniæ 1780, s. XVII,
FMS VII, s. 7-8, Safn t. s. ísl. I, Kph. 1856, s. 155, Heimskr. Ohrania 1868,
Corpus poet. bor. s. XLIX. Sml. K. Maurer: Ueber die Ausdriicke: Alt-
nordisdie .. Spraehe s. 123.
60. AM. 46, í'ol. Pap. 31 X 20yg cm. 276 bl. Slutn. af 17. árh., Asgeir
Jónssons hánd.
Noregs konunga sögur (dehis).
Duplikat af' den efter MorJcinskinna og Hrolckinskinna ud-
fftrte afskrift AM. 44, fol.
Merkomst og hist.: Pá en foran indklœbet seddel bemœrker Arne Magnusson
„Feingen af Sr Olafe Olafsfyne, eiwi haiiíi feck af fidara manne konu As-
geirs Jonsfonar."
61. AM. 47,i»l. Rivspeiniill. Perg. 2!>fi X 23,4 cm. 194 (+ 1 bis) M.
lste del af' 14. árh. To hcender. Stw og smuk skrif't. B0de
overskriftcr, rodc og grönne initialer. Det oprindélige bind —
svært lœdcrbetrulcicet med et mctalspœnde (der har givet hslm:
dets navn) — bevaret. JBl. 1 er beskadiget báde foroven og fomeden,
af bl. 92 er nedre margen afskáret, i adskillige blade findes större
og mindre flœnger; dog er codcx i dct hele velkonserveret, med
8