Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (510,6 KB)
JPG (381,7 KB)
TXT (2,5 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


34
undtagelse af at det oprindélige 2det blad (bl. 1 bis) er helt bort-
slcáret pá inderlcanten nœr, langs hvis 0vre halvdel en enkelt rœJclce
bogstaver slcimtes; endvidere mangler mellcm sidste og nœstsidstc
blad et blad, ligesom ogsá Jiándshiftet slutter defeJct. Indtil bl. 60
findes i marginen Jcapitelindholdet anf0rt til vcjlcdning ved ind-
sættelsen af de r^de Jcapitel - ovcrsJcrifter; fremdeles — foruden
forsJcellige ejernavne og notitserne bl. 1, 2, 8", der nedenfor særlig
omtales — randnotitser fra 16. arJi. pá latin, islandsJc-norsJc og
dans/c (mest udJiævcnde enJcelte momenter af fortœllingen), og
cndelig har Arne Magnusson hist og Jier tilföjet árstal og
rettelser.
IndJiold:
Bl. 1, opr. ubeskrevet, bcerer pá sin 0vre halvdel med cn
Jiánd fra 14. árJi. en „Prologus" o: uddrag af abbed Nikolás'
fraAM. 736, 4"'kendte rejsebeskrivelse, beg. „Sva (erkallat)",
sluttcndc „annaE hlvtr xarðar heito" ap|prika" (i alt 17 linjcr).
Bl. 1T—194 De norske kongesagaer i den under navnet
„Eirspennill" kendte bearbejdelse. indbefattende slutningen af
Heimskringla fra lcap. 252 i Olav den Jtélliyes saga, samt sagaerne
om Sverre og hans efterf^lgere til HáJcon den gamle incl.
Bl. 2 bærer i nedre margen med en middelalderlig Jidnd de
romerske taltegn I—M.
Bl. 3\ nedre margen optagcs af et brudstykke af et latinsk
ritual (i alt 7 linjer, vistnoJc 14. árJi.).
Herkomst og hist.: Bl. 57" 0vre margen findes med en samtidig hand f0lgende
notits „IPte liber elt thjondonís gerdarí Canomei Nidíofíensí*", hvoraf ses,
at codex i sidste halvdcl af' 14. árh. befandt sig i Nidaros, hvor Th. G. d0de
som œrkebiskop 1381. Pá bl. 1 have to norske ejere f'ra 16. árh. „Pros Laurit-
zönn" og „Juer JenlTen" antegnet deres navne. Bl. 194" nedre margen har
Anders S Vedel skrevet „26 Maij | Anno 70 | a B: A:" / AM. 435 a, 4^>
bl. 37" anf0rer Arnc Magnusson om denne codex „Snorra Sturlufonar æfi
Noregs kowwíiga tekr til á Sveine Alfiiufyne. Sverris Saga.
Hakonar Saga Hakonarl'onar, vantar nockud lited aptan vid.
peíTe bok er og (o: ligesom AM. 45, fol.) komin fra Otto Friis til
Roí'encrantz, og epter hann lidinn eignadizt eg bokina. er in fol."
lienyttelse og beskr.: Hdndskriftet er lagt til grund ved udg. af „Konunga-
sógur", Chrania 1873, samt ligeledes lagt til grund eller benyttet ved ud-
gaverne af de norske kongesagaer i Heimskringla, III—V, Havniœ 1783—1818,
FMS VII—IX og Heimskr. Chrania 1868. Oplysninger navnlig hos G. Storm i
Snorre Sturlassóns Historieskrivning, Kbh. 1873, og Sigurd Banessöns Proces,