Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (486,4 KB)
JPG (373,8 KB)
TXT (2,1 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


510
udgöres af' afskrifter af en del af de heri indeholdte doku-
menter, udf^rte for Arne Magnusson.
Ilerkomst og hlst.: Hándskriftet er meget beslœgtet med de to foregáende numre,
af hvilke det muligvis tildels kan betragles som en fortsœttelse, med optegnelser
indtil ar 1588. En som bl. 11 indfastet notitsseddel bœrer f0lgende páteghing
af Arne Magnusson „Magnufar AraConar. Eg kalla bokina Sirpu hr.
Gudbrands". Dette navn passer dog fuldt sá godt pd nrr. 241 a-b; de tre
numres indhold kan muligvis vœre tildels sammenblandet- Hist og her findes
formodenlig defekter.
969. AM. 243. 4to. Pap. 21 X 17 cnu 45 U. 17. árhs lstc halvdel.
Bl. 8 og 9 særlig besJcadigede; U. 5, 13, 19—20, 31 UanJce.
Memorialia Odds biskups Einarssonar.
IndeJiolder optegnelser af og for bisJcoppen i Slcálholt Oddur
Einarsson, Jiovedsagelig fra dennes scnere ár, sœrlig 1630: Brev-
kopier, uddrag af biskop Gísli Jónssons brevbog, optegn-
elser om stiftets præstekald, memorial-notitser ang. det
forestáende alting (1620 og 1622), beretning om de ved
jordskælv og ildebrand forársagede ulykker i Skálholt 1630
(dermed angivelse af de for biskoppen brændte b^ger og
hándskrifter), afgifter til bispestolen 1630 m. m.
Herkomst og hist.: Pd et foran indklœbet blad har Arne Magnusson noieret
„Memorialia Hr. Odds hiskupa Frá Monfieur Odde Sigurdzfyne".
JBenyttelse og beskr.: Safn t. s. Isl. 1, s. 19.
970. AM. 244, 4to. Pap. 21 X 16,4 cm. 269 bl. 17. árJis lstc Jialvdel.
ForsJc. Jiœnder. Uánds/criftet er i ncdrc margen folieret 1—287,
idet U. 102—17 mangle, og tallenc 229 og 232 ere oversprungne.
Bl. 160 og 203 ere Jcun sedler.
Bréfabók Gísla biskups Oddssonar.
IndeJwlder aJctsiy/c/cer i lcopi eller original vedr0rendc Slcál-
holts bispedömme under bis/coppen Glsli Oddsson, samt Jcopier
af noglc tilsvarende fra en œldre tid. Bl. 276—82 optages af
et register, hvorefter folgcr endnu nogle breve og andre doJcu-
menter bispestolen vedJcommende. Af dette scs, at de tabte blade Jiave
indeholdt „Herradagur til Augsburg Anno 1582" og „Lytel
vnderuijfun vmw margtt huad ]>ad íem rijíwe viduijkíír".