Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (465,1 KB)
JPG (367,9 KB)
TXT (2,0 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader511
Af hándslcriftcts indhold lcan fremhœves „Nockrar greiner ur
gðmlum Annalumm" (ang. titlen se registret bl. 233—34), inde-
holdende de nordiske sagnkongers nedstamning fra Trojanerne
gennem aserne.
Herkomst og hist.: Om h&ndskriftet, der vistnok iildels er biskoppens autograf,
m hánd, som oftere genfindes blandt faderens, bp Oddur Einarssons optegn-
elser, meddder Arnc Magnusson pá en foran indklœbet seddel „Brefabækur og
Nockur faein ðnnur Acta Hr. Gifla Oddzfonar. tilheyrer Monfr. Odde
Sigurdfyne".
971. AM. 245, 4to. Pap. 20i8 X 16$ cm. 196 bl. 17. árhs lste halvdel.
Bréfabók Gisla biskups Oddssonar, 1631—32.
I henseende til alder, indhold og beslcaffcnhcd hovedsagelig
stcmmende med forcgáende nr, altsá indeholdende aktstykker vedlc.
SMlholts bispedbmmc, i kopi eller original, tildels bislcoppens
autogrof. Scerlig mœrlces
Bl. 85 — 100 (fra c. 1600). „Wm þær greiner i kongleg
maiestatis ordi|nantiu sem hier i Iflandi werda ecfcj ein-
pallega | halldnar, og leidriettaft purpa epter vozum lands-|
hætti". Af bp Oddur Einarsson.
Bl. 169—72\ „Registur uppa petta qvej 1631 og 1632".
Herkomst og hist.: Pá en foran indklœbet seddel er for Ame Magnusson
skrevet „Monsr. Odds SigurdPsonar".
972. AM. 246, 4to. Pap. 21>e X 16,2 cm. '327 U. 17. árhs lstc halvdel.
Folieret i nedre margen 1—366, mcn signeringen er dels i og
for sig unöjagtig, dels mangle nogle blade, medens flcre steder
andre cre senere indsattc. Enkelte blade og adskillige sider ube-
skrevne. Af bl. 1 er et stykke bortrcvet.
Bréfabók Gisla biskups Oddssonar, c. 1633.
Indhold og kara/cter som i dc ncermest forangáende numre:
Kopier af afsendte og modtagne skrivelser, uddrag af uaf-
gjorte sager, akfcstykker i original; enkelte ældre sager.
. Bl. 359—66. „Breffa jegistur uppa peffa bök".
Ligesom i biskoppens andre brevb^ger ere blandt det over-
vejende islandslce indhold enkcltc brcve pá, Danslc og Latin.
Benyttelse og beskr.: Safn t. s. Tsl. I, s. 19.