Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (512,9 KB)
JPG (388,8 KB)
TXT (2,7 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


L
37
Herkomst og hist.: Om originaíen til dcnnc afskrift meddclcr Arne Magnusson
ingensomhelst oplysning, uagtet han pá flcre stcder i hándskriftet (bl. 7, 70, 78)
angiver mcmbranens lakuncr; af et i det norske rigsarkiv fundct mcmbran-
bmdstykke (facs. i udg. Chrania 1847) fremgár imidlertid, at AM. 51, fol. er
en afskrift af den codex, hvortil dett.e fragment oprindelig har h0rt — et norsk
pergamentshándskrift fra slutningen af 13de arhundrede.
Ttenyttelse og beskr.: Benyttet, under mœrket B, ved udgaven af Fagrskinna,
Christiania 1847; sml. endo. Safn til s. ísl. I, 1856, s. 151 flg.; Ant. Busses
II, 91; Jómsvíkinga saga, Lund 1879 s.XIflg.; Maurer: Uber iie Ausdriicke:
Altnordischn .. Sprache s. 640 flg.
67. AM. 52, l'ol. Pap. 31 X 20,a cm. 156 bl. Slutn. af 17. árh. Asgeir
Jónssona liánd. AfsJcreven efter en pð, nogle steder defekt membran.
Ættartal Noregs konunga („Her hepr up ættartal Noregs
kononga | Oc feghir fyrzt fra Halfdane enom | Svarta"). De
norsJce Jcongesagaer i den som „FagrsJcinna" Jcendte bearbejdelse:
begyndende med Hahdan svarte, sluttende med Magnus Erlings-
sons saga.
Herkotnst og hist.: Bl. 156" bœrer ved hándshiftets slutning felgende notits af
afskriveren „Satnanlefin vid Mernbr. hvorrar Sidari partur, echi er rett
correct Pkrifadur og med anwari hðnd, enre uphafíd". Denne membran —
af Torfceus pá grund af dens smukke skrift og indbinding benævnt „Fagr-
skinna" — vides at have tilhort universitetsbibliotheket i Kbh., hvor den ved
branden 1728 ma vœre gáet til grunde.
Senyttelse og beskr.: Under mmrkct A lagt til grund ved udg. af Fagrskinna,
Chrania 1847; endv benyttet eller omtalt Saf'n til s. Isl. I, 1856 s. 150 flg.-
Ant. Busses II, 91; Maurer: Uber die Ausdrúcke: Altnordische.. Sprache s. 640 ftg.
68. AM. 53, fol. Perg. 29 X 22>s cm. 72 bl. tospaltet. Forsh. hænder fra
slutn. af 14. árh. ForsJcellig farvede initialer, der dog oph^re
fra fol. 61. AdsJcillige defeJcter, der ere fremhævede af Arne Mag-
nusson ved pátegning pá foregáende sides nedre margen. Oodex
er mindre vel consérveret, idet navnlig lste bl. er meget morJct og
vanskeligt at læse, flere andre bl. Jiensmulrende eller forrevne.
Ólafs saga Tryggvasonar (fragm.) sluttende med „hvan1 Grattír
pa aj:tr til herbergis olc. . . (FMS III, 62*).
Herkomst og hist.: Pá en foran fastklæbet seddel meddeler Arne Magnusson,
at han har fact hskr. „í'ra Gudmundi Sigurdz l'yne a Alftaneí'e, til eignar
1704" (hvormed en notits i AM. 435 a, 4t0 bl. 39" stemmer), og at han for-
moder, at dct cr kommct til denne fra Skarb. Bl 37 findes navnet pá cn ejer
„eggert Bjotnwsi'on", bl. 49 stár navnet „Aima Gudmundar Dottir".