Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (452,0 KB)
JPG (345,8 KB)
TXT (2,0 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


519
skellige dele af Skálholt stift, mest 0stlandet, affattet i
biskop Stepháns tid, i slutningen af 15. árh.
Ifg. cn AMsk pátegning ere disse blade afskrevne og omhyggelig kon-
fererede.
Herkomst og hist.: Ifg. Arne Magnussons pátegning pá et tilhprende omslag
syncs hele AM. 257, 4'" samlet i Borgarfjöröw, det meste fra sr Hannes i
Beykholt.
Benyttelse og beskr.: F. Johannæi Hist. eccl. Isl. II, 482; J Porkelsson, Om
digtningen pá Island i det 15. og 16. árh., Kbh. 1888, s. 12, 35, 59.
989. AM. 258, 4to. Pap. 18,B x 14,8 cm. 205 U. Skr. 1643 af landstings-
úkriver Hákon Ormsson. Bl. 22 -24, 129, 147v—52, 175—77
uhcsJerevne. Brunt presset lœdcrbind med to spœnder. Hánd-
skriftet har f'ra gammél tid vceret pagincret, men unöjagtig, med
flere overspringelser og andre fejltagelser.
Bréfabók Skálholts stóls.
Indeholder en stor samling kongebr ev e (tildels pcl Dansk),
domme, vidnesbyrd og lign. fra 16. og 17. árh. (i alt
160 numre). Sidste stykkc Udgifts- og indtægts-regnskab for
Skálholt domkirke og skole i et middelár.
En særdeles udf0rliy beskrivelse af Jón Sigurösson er vedlagt.
Herkotnst og hist.: Trc foran indklæbede notitscr af Arnc Magnusson inde-
holde oplysninger, hvoraf ses, at hskr. oprindelig har hort hjemme pá Skálholt
bispestol.
Benyttelse og beskr.: Dipl. Isl. I, Kph. 1857—76.
990. AM. 259, 4to. I—II. Pap. 21 X 17 cm. 127 bl. + 16 bl. G. 1600.
ForskeUige liœnder. I ncdre margcn har I en œldre foliering
1—155, ifg. hvilken bl. 43—75 og bl. 131 manyle; opr. unum-
mcrerede erc dc fúlyende bladc (156—61). Enkeltc sider cre ube-
skrevne, endvidcre findes i hskr. nogle hclt blanke og i num-
mereringen ikke optagne blade 30Ms, 8&*—**»**», 130his. Navnlig
bl. 142 samt de fire sidste blade ere stœrkt beskadigcde og hen-
smulrende. De 30 ferste blade have en tid fejlagtig vœret scerlig
indhæftede.
I. Máldagar Skálholts kirkju.
En række fortegnelser — fra slutningen af 16. og be-
gyndelsen af 17. árh. — over kirkegodset i den ostlige