Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (465,1 KB)
JPG (351,8 KB)
TXT (2,2 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


523
HerJcomst og hist: Pá omslaget findcs, forudcn ovenanf0rte titel, folgende notits
af Arne Magnusson „Sendt af Beffa Gudrnundsfyne uppá Alþing 1704".
[Ifg. den gl. Jcatalog sJculde dette nummcr indeholde endnu
et eJcsenijilar, i f'olio.]
997. AM. 266, 4to. Perg. 38 X 25 cm. 2 bl. 15. árh. Af bl. 1 cr ovrc
halvdel langs indre margcn bcs/cadiget.
Indhold: v
1) Bl. lr (opr. ubcslcrevet). Fem optegnelser (4 mál-
dagar og en udláns-notits) vedrorende kirkegodset i Gufu-
dalr, Barðastrandar syssel, allc fra 15. drJis sidstc halvdel.
Vedlagt er Arne Magnussons egenhændige afskrift, 5 bl.
i 8vo. Sidens nedre Jialvdel ubcsJcreven.
2) Bl. lv—2. En udferlig (islandsk) anvisning til
udf^relse af de forskellige kirkelige forretninger og cere-
monier i páskeugen. Bl. 2r nederst begynder en latinsk
kirkesang med noder, som derefter fortsœtter sig over pA næste
side og efterf^lges af' andre lignende. Ved det ofte gentagne,
af noder lcdsagcdc „Kirie" findcs, som det synes, angivelse af
ved JwilJce lejligJieder denne sang sJcal afsynges. Vedlagt er
Arne Magnussons egenhændige afskrift af bl. lv (8 bl.
i 8vo); derimod er iJcJce bl. 2 afsJcrevet, som A. M. ifg. de til-
Jmrcnde latinsJce notitser fejlagtig den gang Jiar anset for tábt.
Herlcomst og hist.: Pá det tilhorende omslag har Arne Magnusson noteret
„f>etta eru í'yrftu blðden af mutileradri Saungbok i fcoru Folio er Sr Dadi
Steindors fon fendi mier 1703. fra Gufudals kirkiu. af hverri eg tok banded
(og packadi hana fo bandlaul'a inn 1704. med ödrum þv'ilikuwj önytum
bokum mier til heyrandi A M S — senere overstreyet). Ecki er þetta kirki-
unno ad neinu gagne".
998. AM. 267, 4to. Perg. og pap. 20fi X 15>7 cm. 16. wrli.
I (Perg. 4 bl. Bl. 3" og 4V ubcsJcr.). Optegnelser (isl.)
om jordegods med besætning og afgifter, for árene
1504, 1509 og 1519 — som det synes, ejendomme under Ogur
i Isafjarðar sysscl eJler tilh^rende den dervcerende familie.
II (Pap. 24 bl., tildels Eggert Hannessons autograf). For-
tegnelse over jordegods og los^re for árene 1563—64,
hvoriblandt de af D a ð i G u ð m u n d s s o n efterladte ej endomme.