Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (447,3 KB)
JPG (339,4 KB)
TXT (1,9 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


524
De opr. ubcskrevne dele af bladene ere tildéls senerc udfyldte ved
forskcllige orev-koncepter fra midten af 17. árh.
III (Pap. 1 bl. 14,s X 8j) cm.). Blandede notitser (isl.)
fra ár 1664.
Ilerkomst oy hist.: Til II h0re to AM"U sedler, ifg. hvillce A. M. bestemmer en
del af' indholdet som sJcrevet af' E. H., samt angiver, at han har erholdt det
(formodenlig alle bladene) gennem Magnús Magnússon pd Eyri i Seyðisfjördur
fra sr Haldór Pálsson.
999. AM. 268, 4to. Pap. 20,t X 16,s 'cm. 150 bl. G. 1700. Bcstár af tre
afdelinger, hver med sin sœrsldlte paginering (118 4- 36' 4-144 ss.).
Indhœftet i et med beskrevet papir udfodret pergamentsblad fra
en latinsk messebog med noder.
Máldagabækr Hóla stóls.
1) Bl. 1—59. Auðunar máldagi med efterfalgcndc
register, o: Fortegnclse over kirkegodsct i det til Hólar h&r-
ende stift, af ár 1318, bes0rget af den daværende nordlandske
biskop Auðun, efter hvem denne „máldagabóV' sœdvanlig be-
ncevnes.
2) Bl. 60—78. Jóns máldagi med efterfúlgendc re-
gister, o: Fortegnelse over kirkegodset i Hóla-stift 13fíO, vcd
biskop Jón.
3) Bl. 79—150. Pétrs máldagi med eftcrfúlgende re--
gister, o: Fortegnelse over kirkegodset i Hóla-stift ár 1394, ved
biskop Pétr.
Bl. 149—50r optages af mindre, blandede optegnelser
bispestolen vedr^rende, bl. 150" blank.
Herkomst og hist.: En foran indklœbet seddel indeholder Arnc Magnussons
notitser angaende en af dette hskr. iværksat afskrif't.
Benyttelse Off beskr.: J. porkelsson, Om digtningen pá Island i det 15. og 16.
árh., Kbh. 1888, s. 11, 28, 35, 60, 61, 63, 80, 82, 83, 86, 88, 317.
1000. AM. 269, 4to. Pap. 20,4 X 16,, cm. 86 bh G.1700. Skr. af præsten
Snorri Jónsson. Til bh 13v, 19v—20r, 21r, 25v, 27\ 29«, 42\ 43r
er af afskriveren fójet mindrc sedler med oplysninger om forholdet
mellem original og afskrift. Bindet betrukket med et pergaments-
blad i f'olio fra en latinsk messebog med noder. B>1. 54" og
79v ubeskrevne.