Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (488,6 KB)
JPG (376,2 KB)
TXT (2,4 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


542
benœvnte bearbcjdelse af de norslce Jcongesagaer. [Antages af
E. Jónsson i hans udf^rlige lcatálogbeslcriveJse for originalcn
til nr 545, 4t0 i Kristiania universitctsbibliotheJc.]
Benyttelse og beskr.: Fagrskinna, Chrania 1847; Safn t. s. ísl. I, Kph. 1856,
s. 150 ff-; Ant. Busses II, 91; Norsk hist. Tidsskrift I, s. 518.
1036. AM.302, 4to. Pap. 21>7 X 17 cm. 145 bl. G. 1700; samme hand
som i AM. 51, fol. Bl. 3V—4r ubeslcrcvne. Bindet er betrukJcet
med beslcrevet perg. fra et latinsJc ritualhsJcr. med noder. Hist
og her rettelser og marginal-antegnelser af Arne Magnusson og
endnu en anden hánd (Torfœus?).
Noregs kononga tal.
Afslcrift af samme membran som AM. 51, fol., tilJiorcr altsá
recensioncn B (ifg. udg. Chrania 1847) af den- Fagrslcinna
benœvnte bearbejdelse af dc norsJce lcongesagaer.
Herkomst og hist.: Pa et til bindets inderside fastklæbet forsatsblad har Arne
Magnusson noteret „In prima membranæ paginá, literis, uti affolet, vacua,
reoenti manu Pcriptum eít: Kontimga bok".
Benyttelse og beskr.: FagrsJcinna, Chrania 18á7; Safn t. s. ísl. I, Kph. 1856,
s. 151 ff.; Ant. Busses II, 91; Jómsvíkinga saga, Lund 1879, s. XI.
1037. AM. 303, 4to. Pap. 21,, X 17,E cm. 215 U. 17. ariis. slutning. SJcr.
af Asgeir Jónsson. Af bladcnc, der fra gammcl tid ere pagincrcde,
ere s. 357 (pá én linje nær), 358—60, 390—94, 430 ubesJcrevne.
AdsJcillige marginal-antegnelser af Torfœus.
Ættartal Noregs kononga.
AfsJcrift af samme membran som AM. 301, 4t0 og 52, fol.
tilh0rer altsá recensionen A (ifg. udg. Chrania 1847) af den
Fagrslcinna bencevnte bearbejdeJse af de norsJce Jcongesagaer.
Herkomst og hist.: Ved afskriftens slutning har slcriveren tilföjet „Anno 1698
er \>es8i boc samanlePen wid Membranam sem hun er efftersbrifut og com-
pendium Ohronicorum edur Pagrskinna kallaít". For Arne Magnusson er
pá en foran indklœbet seddel noteret „Fra Sal. Arre(Tor Thormod Toruefens
Enke 1720"; selv har han pd et sammesteds indklcebct blad optegnet „fetta er
Copia af Kalffkinnsbok fem þormodur Torfafon i Scriptis finum kallar
Tagrfkinnu feu Compendium Chronicorum. Kalffkinwsbokin heyrir
til Bibliothecæ Academicæ Hafnienfi.
Ejusdem generis liber annar er og in Bibliotheca Univerfitatis fub
titulo Noregs konunga tal. Være ömaks vert ad conferera |>effa bada