Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (479,8 KB)
JPG (368,6 KB)
TXT (2,2 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


40
Herk.om.8t og hist.: Efter hvad Arne Magnusson bl. 1 meddeler má det an-
tages, at dette hándskrift cr afskrevct efter cn codcx i Bcscns bibliothek.
73. AM. 61, fol. Perg. 31,2 X 23 cm. 132 (133) bl. tospaltet. G. 1400.
Tre foyskeUige hænder. Uden hapitelovershrifter og med álien
plads for initíaler, undtagen hvor disse senere ere tilsatte. Den
oprindelige mdbinding er et tykt træbiud med læderryg og læder-
spænde, hvori læggene længe have ligget lose. Membranen er til-
dels mindre vel bevaret, navnlig er bl. 1 beslcadiget og bl. 132"
næsten overalt ulœseligt pá grund af slid. Hshr. slutter defeht;
dog synes hun ét blad at mangle, af hvilket cn smal strimmel
endnu ses. Pd adskilhge steder findes personnavne, sentenser og
marginal-noter, mest fra 17. árh.; navnlig optages heraf lste side
og bl.52", 2den kolonne, der oprindelig ere ladte ubeskrevne, samt
sidste side, hvor den oprindelige skrift er næsten bortslidt; her
findes blandt andet et lylwnsksningsvcrs i ..ferskeytt'1. Blandt dc
nævnte han mærhes biskoppen pá Hólar Gísli porláksson. Arstal
hist og her og enhelte rettelser ere tilfójede af Arne Magnusson.
Nogle rettelser og marginal- antegnelser ere samtidige med codex;
mærhes má navnlig den fol. 67" cftcr ordenc „minn árottmn íram.
fotti" (FMS. II, 311) anbragtc notits „f her var oi blad\ hvoraf
det ses, at dette hándslmft cr afskrevet cfter en ældre codex —
i mindre format, som det fremgár af laktmens störrelse, der gár
til „þa flugu sva pykt fpiot oh otvar' (FMSII, 319) —, samt
henholdsvis 2 og 3 med meget fin skrift (og kun tildels lœsclige)
i nedre margen bl. 71 og 72 anfúrte linjer, der indeholde drott-
kvædneviser, til opbjsning om hvilke Arne Magnusson har
vedlagt to sedler.
Indhold:
1) Bl 1—75. Ólafs saga Tryggvasonar.
2) Bl. 75"—132 (133). Ólafs saga Haraldssonar.
Herkomst og hi&t.: I AM. 435 a, 41' bl. 38"—39rgwer Arnc Magnusson f^lgcnde
meddelelser om denne codex:
„Olaí's Saga Tryggvafonar. Olats Saga Helga. f'olio.
Heidemann feck þeí'fa bök aí' Odde Jonsfyne ii Reyne ftad (interveniente,
nifi í'allor, Gudmunde Sigurdz fyne á Alí'tanefe). Af Heidemann feok
Bartholin bokena og eg eignaditt hana epter Bartholin daudanra.