Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (475,6 KB)
JPG (366,4 KB)
TXT (2,1 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader605
Herlcomst og hist.: Denne membran, en af de fd rester af det ved K^benhavns
brand 1728 tilintetgjorte universitetsbibliotheh, er bleven bevaret ved udlan til
Arne Magnusson, som den handskriftet vedlagte, for A. M. skrevne seddel vise.r
„Denne bog haver univerfitas Hafhienfis laant mig ex Bibliothecá Re-
fenianá 1106. og bör den af mig ufkaddet at reltitueres. A Magnusfen."
• Rimeligvis til et ældre forsatsblad herer f0lgen.de egenhændige notits af den
davœrende ejer, den bekendte bogsamler, præsident P. Mesen „Codex islandicus
mss. in pergameno: agit de aliis atq«>e aliis Islandiæ Episcopis præsertim
de Gudmundo Episcopo Ariœ filio. Petri Besenii 1685". Om bogens tid-
ligere skœbne haves ingen efterretning; en privatnotits bl. 12r 0-m. (c.1500)
oplyser i denne henseendc intet. En egenhœndig seddel-notits af' A. M. inde-
holder^meddelelse om en pátænkt nójagtig afskrift vcd Eyjólfur Bjömsson.
Hewyttelse og beskr.: Grönl. hist. M. II, 761; Biskupa sógur 1, 1858, s. LIII
—IV; Dipl.Isl.I; Sturlunga saga Oxf, s.OXVII, CXLVI, OLXXIII; 8. B.
Smith, Kjöbenhavns Vniversitetsbibliotheks Historie, s. 62.
1153. AM. 400, 4to. Pap. 21,a X 16,B cm. 47 bl, C. 1700. Synes sammen-
sat af to opr. ihhc samn1enh0rm.dc delc. Rettelser og tillœg med.
Arne Magnussons hánd.
Guðmundar biskups saga Arasonar („Hier Byriast Sogu
aff hinum | Goda Gudmmidi Hola | Byfkupi").
Er en excerperende kompilation, der endcr „komnir þotti |
þeim", Bishupa sögur I, 608.
Herkomst og hist.: Ved sagaens begyndelse har Ame Magnusson noteret „Mixta
ex binis Gudrmmdi Hiikoriis á Sturla fcilicet et Amgrimo compofitis, unde
non nifi particulas hinc inde excerpi curavi".
Benyttelse og beskr.: Grönl. hist. M. II, 751.
1154. AM. 401, 4to. Pap. 21, x 16 fi cm. 154 U. C. 1700. Shr. af
Ásgeir Jónsson, dog sáledes at de senere indsatte bl. 6—.9,
120—21, 138 erc skrevne mcd. andrc hœnder; gennemgáet og
rettet af Arne Magnusson.
Guðmundar biskups saga Arasonar („Hier liefr faugu Guð-
miuidar bi|fcops Ara fouar").
Afshrift af AM. 399, 4t0, dog med lste lahunc udfyldt efter
AM. 394, át0.