Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (497,3 KB)
JPG (379,4 KB)
TXT (2,4 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


49
85. AM. 73a,fol. Pap. 31,8 X 20# cm. 224 bl. C.1700. To (eller ýre?)
forsk. hcender, muligvis Jón Magnússon og Jón Arnórsson (sml.
under „Herkomst og hist"), Skr. pá halve kolonner (o: de over-
brœkkede blades indre del), mcd abne pladser for initialcrne und-
tagen den lste. Hskrs bind er betrukket med beskrevet perg.
fra et latinsk ritualhskr.; rygtitel er tilföjet af Arne Mxignusson.
Saga Ölafs konungs hins helga Haraldssonar — med forud-
skikket Prologus.
Bl. 220 0verst pd siden forekommer en lakune (sv. t. FM8 V,
1406—14420), dog ikke betegnet som sádan i hándskriftet; dette
má antages at være en afslcrift af membranen fra Saurbær pá
Bauðisandur (sml. AM. 71, fól. og 76, fol.). En allcrcde i mem-
branen anbragt udfyldning af en tidligcre lakune (hl. 198) er
derimod uden videre optaget i teksten.
Herhomst og hist.: I det gamle katalog bemœrker Jón Olafsson om dette tulnd-
skrift „med hende Jons Magnursonav i Solheimum og .Tons Arnorrsonar i
Liaskogom ad eg meina". Pá f0rste side af det forreste af tre ellers ube-
skrevne forsatsblade stár med en hánd fra c. 1800 „þetta er exCcriptum mem-
liranæ, fem A. Magnæus kallar Olafsfögu fra Bœ fylgir ad meíbu leiti
ordrett Snorra Sturhifyni, og heíir hun allvida hialpad mer med margar
godar variantes".
Benyttelse og beakr.: FMS IV, 16—18; Ant. Russes 1, 437.
86. AM. 73 b, íol. Perg. 30 X 22,3 cm. 4 bl. Tospaltet, C 1400. R^de
kapiteloverskrifter, forskeUig farvede initialer. Bladene hist og
her svœrtcde og plettede, dog fuldt leeselige.
Saga Ólafs konungs hins helga Haraldssonar (fragm.).
Den her bevarede del af sagaen svarer til: FMSIV, 382— V, 0,
beg. „poj hawn til pórís.", sluttcnde „hungrs noieghi | pumgit",
livorcftcr feJger (bl. 2V nederst) kapiteloverskriften „Olap konungr
foj j leidangí", samt FMS V, 32—38, beg. „olapi konungi pott
pc« pínníz.", sluttende „Olafr konungr hugfadi fyw scr perta",
og FMS V, 56—62, beg. „er yd: pa fizt get til huat per
íkulot segia", sluttende „sua vfterkr at ek geta æigi valkhí".
Herkomst og hist.: Disse blade, der vcd sammenligning med afskrifterne AM.
71,fol.,73a,fol. og 76a,fol. vise sig at vmre den eneste bevarede rest af mem-
branen fra Saurbœr á Rauðasandi, ere skœnkede samlingen af etatsrad P. G.
Thorsen, efter hvis meádelelser de have haft en besynderlig skœbne. Som del
fremgár af Arne Magnussom nolitser har denne membran tilhort ham, og má
4,