Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (509,3 KB)
JPG (380,6 KB)
TXT (2,5 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


60
snarest antages at vœre identisk med det i hans fortegnelse over de ham til-
h0rende islandske pergamentshándskrifter (AM. 435 a, 4t0) bl. 39" anforte
hdndskrift
„Olafs Saga Helga, prolixa, cum præfatione.
MagnuCs Saga Eya Jarls.
Folio . komin til min fra Gudrunu Eggertsdottur ad
Bæ á Raudalande"
uagtet der andensteds, hvor dette hskr. omtales, ikke anfores noget om den deri
indeholdte 'Magnúss saga'. Oplysninger om hskr. findes (foruden i AM. 71, fol.)
navnlig i AM. 76 b, fol., hvor dog nogen forvirring er indkommen, idet Arne
Magnusson lœnge har forvekslet dette hándskrift med et andet (vistnok AM.
325, VI4to). Membranen er ikke opfdrt i Jón Olafssons katalog og matte der-
efter snarest anses for at vœre gáet til grunde ved branden 1728. Imidlertid
skal etatsrád Thorsen — efter hans mundtlige meddelelser desangdende — have
erholdt de bevarede 4 blade fra en prmst pá Sœlland (Jessen, 1841), if^lge
hvis angivelse de i sin tid vare fundne pd gaden i K0benhavn efter ildebranden
1795 (!).
Jtenyttelse og beskr.: Bladene findes omtalte af Gudbr. Vigfusson i en an-
meeldelse af Björn Hitdœlakappes saga Ný Félagsrit X VIII (1858), s. 159 flg.
87. AM. 74, í'ol. Pap. 31,8 X 20,e cm. 205 bl. (forsatsbladet incl.) Latinsk
iialv-kursivfraskdn.afl7.arh. Jón Eggertssons hánd(?). Plads
áben for lste initial. Hist og her ere ord og lcapiteloverskrifter
udeladte, fordi afskrivercn ikke har kunnet lcese dem i originálen;
enkelte tilföjelser af Arne Magnusson. Indb. i brunt læderbind
med forgyldt ryg. Afskrift af AM. fíd fol. (= AM. 7?> d, fol.),
sluttende defekt med ordene „oc sato | at þeim". Afskriften er
ifg. Jón Sigurðsson i det helc ukorrékt.
Saga Ólafs konungs hins helga Haraldssonar (fragm.).
Herkomst^og hist.: Pá en foran indkleebet seddel har Arne Magnusson skrevel
„Kom fra Iisland med Admiral Eaben 1720", samt pá forsatsbladets inderside
(bl. lv) „Sancti Olai Norvegiæ | Regis | Vita | l'eu | Hiftoria rerum Norvegi-
carum | ab anno cbrifti 1014 ad 1030. | ex | vetuíto Codice pergameno | de-
Ccripta." Pá en i AM. 435 a, 4to bl. 158 flg indeholdt fortegnelse over de
islandske hándskrifUr, som Arne Magnusson kebte efter etatsrád Mejers d0d,
nœvnes som nr 1 „Olafs saga Helga med hendi Jons Eggertal'onar, ex
apographo Godicis Wormiani hia mier. fol. i frönsku bande.", hvormed
utvivlsomt dette hskr. er ment.
Benyttelse og beskr.: Omtalt FMS IV, 3.
88. AM. 75 a, l'ol. Perg. 2(1 X 20,4 cm. 43 U. Tospaltet. C. 1300. Stor
og stiv hánd med fá forkortelser, r0de kapiteloverskrifter, forskellig