Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (564,9 KB)
JPG (371,0 KB)
TXT (2,4 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


673
Herkotnst og hiM.: Hvorvidt de to sagaer, der ere skrevne hver med sin hánd,
opr. have h0rt til samme hdndskrift, synes usikkert. Arne Magnusson har pa
en bl. 2r indklæbet seddel noteret „TJr bok Sr pordar Jonsfonar a Stadaríbad."
1291. AM. 519 a, 4to. Perg. 21,9 X 15,6 cm. 37 bl. (+ 1 forsatsbl. og 2
bagi indsatte bl. af papir). 13. árhs slutning. B,0dc og grönne
eller sorte initialer, áben plads for overslcrifter. I marginen
findes cnlcelte antegnelser med slcrivcrens cgen hánd, sáledcs bl.
17" oversættelse af nogle i teksten forekoinmende latinske
ord, samt hist og her kronologiske og andre notitser fra 17.
árh. (bl. 26v „Epitaphium Eegis 'Beríaaum Darij"). Bl. lr er
ubeslcrevet, bl. 37v er ogsá oprindelig ladet blanlc, men med en
hánd fra 17. árh. er her slcrevet indholdet af nogle stœrlct slidte
linjer pd bl. 3T. Samme hánd har udfyldt de to bag i bogen
tilföjede papirsblade med tilsvarende stylclcer fra bl. 32. Mellem
bl. 18 og 19 mangle to blade.
Alexanders saga.
Herkomst og hist.: Om dettc liskr. anf0rer Arne Magnusson i AM. 435 a, 4t0
bl. 143» f0lgende:
„Alexandri Magni Saga, antiqvá Scripturá.
Orvar Oddz Saga (disse ord ere overstregede, og herudfor har A. M.
skrevet „þesse Orvar Oddz Saga er nu feparerud hier fra, og er fier i
lage") 4'».
Bokina feck eg i Norege af Mag. Otta Ottafyne prefte i Biðrgvin,
hefur hana att Mag. Geert Miltzow. preftur a. Vofs".
Hvad her er sagt om Órvar-Odds saga (nu AM. 344 a, 4to) gentages pá en i
nærvcerende hskr. indklœbet seddel, hvor den tillige angives at vmre „med annarri
og nyrre hendi". At hskr. har h0rt lyemme udenfor Island, bekræftes ogsd
af forsatsbladct, som med en hand fra slutningen af 16. arh. bærer forskellige
dansk-norske og enkelte latinske vers ¦— f0rst af disse et ejervers, hvori
forckommer navnet Jacob Pederfsönn, med datering 1594; pdskrifterne slutte
med et runealfabet. For sá vidt en foran indklæbet AMsk seddel „Kom fra
Ormi Dadafyne 1721" ang&r dctte hskr., má det altsá for en tid af A. M.
være scndt til Island. Endnu cn indklæbet AMslc seddel indeholder sagaens
slutning efter AM. 226, fol., med en kronologisk notits af A. M.
lienyttelse og beskr.: Alexanders saga, Chrania 1848; Frumpartar XL—XLIV.
1292. AM. 519 b, 4to. Pap. 21B X 16,B cm. 22 bl. G. 1700. Slcr. dels
af, dds for Arne Magnusson. Bl. 10—11 og 17—18 ere helt
ubeslcrevne, bl. 3—4 sedler i 8V0.
Arnas Magnæus, Coiiimentarioliis de Gualteri Alexandreide.
43