Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (467,5 KB)
JPG (354,5 KB)
TXT (2,3 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


692
Tíerkomst og hist.: Indsatte ere fire forsatsbladc (a—d), af hvilke a é d og
b é c ere sammenhiiingende. iJÆ det ellers ubeskrevne bl. a har A. M. skrevet
„Impolturæ J. Th. s."; dctte gceldcr vistnok stykke 4, der i dcn gl. katalog
betegnes som „Impolburæ Iöns porliiksfonar". Fá en mellem bl. 70 og 71
indsat scddcl har A. M. notcrct ,.Frá Petri Markuffyne i G-rðf, f'einged epter
Nyilr 1705. og hefr Ragneidur (ut pnto) feinged þattenrt aí' Jone porlaks-
fyne". Bl. b—c, der ved pátegning af A. M vise sig at have tjænt til ornslag
for stykke 1, have opr. vœret beskrevne med et brudstykke af den Skibyske
krenike (Latin, 17. árh.). Bl. d'" optagcs af nogle notitser af O. Vigfusson
til oplysning om den efter/Mgende tckst af Bjarnar saga llitdælakappa. Dennc
del af hilndskriftet (stykke 1) bcnævnes i AM. 438 a, 4t0 bl. 162, 'charta Torfœi';
en foran indkliebet notits viser, at A. M. forgæves hos Torfæus — af hvcm
han havde fáet sagaen —, har s0gt underretning om afskrivercn.
lienyttelse o<j beskr.: Nordiske Oldskrifter IV (BHitd.); Hrafnkels saga, Kbh.
1839 og 1847; Ant. Busses II, 261 (Hrafnk.).
1331. AM. 551 (10, 4to. Perg. 21fi X 16,7 cm. 8 U. C.láOO. Overshrifter
ofj initialcr synes iJcke at have vceret tilsatte. F^rste Ofj sidstc
sidc erc stœrJct slidte og svœrtede.
Indhold:
1) Bl. 1—6r. Árons saga Hjörleifssonar.
Beyynder defekt med ordcne „tidendww at fegia", Bps. JT,
623. Pá et indsat papirsblad er med cn hánd fra c. 1800 et
hrudstyklce af teksten bl. V afskrevet.
2) Bl. 6T—8. þórðar saga hreðu. „faga pozdaí- hredu"
stilr med slcriverens egen hand bl. 6" i 0vre ntargen.
Ender defelct „at þozkell kemr", Nord. OldsJcr. VI, s. 12.
Herkomst og hist.: I/blgc cn AMak scddclnotits (hvormed AM 435 a, 4l° bl.84»
stemmcr) har dettc membran/ragment „vered eign Skalholltz kirkiu"; pa
sedlen har A. M. sencre tilfójct „eda Mag. Bryniolfs helldtír".
lienyttelse og beskr.: Nordiske Oldskrifter VI (pHr.); Biskupa sógur I, 1858
— sml. Ant. Russes II, 261, 316.
['Brandkrofsa þattr med hende Afgeirs og tvær epter-
filgiande fcilic: Droplaugar Sona Saga hefur pagg: 56.
þorfteins Saga Sidu-Halls fonar defect ex Membrana Biblio-
thecæ Regiæ. Gunnars Saga þidrandabana . . med Fliota-
fkrifft. Broddhelga Saga, edur Vopnfyrdinga Saga med