Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (520,1 KB)
JPG (391,7 KB)
TXT (2,4 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


713
Indhold:
1) Bl. 1—16v. Vémundar saga ok Viga-Skútu eller Reyk-
dæla saga.
Begynder defekt „(bæ)nvm. fvemraiiM íkcd gnegí/ia þar",
ísl. Forns. II, s. 62. Efter bl. 15 mangler et blad, bl. 9" og
16r er slcriften endvidere fiddstcendig udskrabet.
Bl. 9r bærer nu (med u0vet hánd fra 17. árh.) begyndelsen
af en komisk ríma; denne findes i Arne Magnussons afskrift
pá to tilh0rcnde papirsblade, hvis resterende del optagcs af en
afskriffc af bl. 8V fra lste halvdel af dette árh. (porsteinn Helga-
sons hánd?). Ogsá Ovre halvdcl af bl. 16r er bcshrevet med
ríma-vers (samme eller ligncnde hánd som bl. 9r).
2) Bl. 16v—32r. Gull-þóris saga („her hepzt faga g|ull
ponff"). Pá bl. 23v, 24r, 31v, 32r er skriften udskrabet, fuld-
stcendigst bl. 31v, mindre grundig derimod bl. 32r, hvor den op-
rindeligc teJcst endnu for störste dclen lader sig lœse.
Bl. 23v—24r (beskrevne med för omtaltc plumpe hánd fra
17. árh.) bcere Bte ríma af Ulfhams rimur.
3) Bl. 32v—41. „Iiofuetnmga faga".
Endcr dcfekt „kom aa. moduwollv olc geck till", Isl. Forns.
7, s. 198. Efter bl. 34, 37 mangle blade i hándslcriftct; pá bl.
37" er den oprindelige slcrift udskrabct, hvoreftcr, med dcn sced-
vanlige hánd fra 17. árh., er indsat en udfyldning til for-
bindelse af teksten bl. 37r og 38''.
Herkomst og hist.: I AM.á35a, 4l" bl.71" anfúres om dettc hskr. „Elen for-
¦ laksdotter fagde mier 1702. ai' (sic) í'ader l'inra herra J>0rlakr hei'de til i'orna
iitt þeffa bok". Hist oy her ses i marginen Arne Magnussons hand, dcr har
tilföjet overskrifter og lign. Foruden nogle úbelydelige eller uliesclige pd-
skrifter (mest fra 17. árh.) findes i nedre margen bl. 5" og 16" notitser fra
c. 1500, af hvilke den ene indeholder navnet gudrun, den anden gifle gud-
munfson; U. 2r 0vre margen stár ejemavnet Olap Olap Con (17.drh). For
med större sikkerhed pá de udskrabede sider at kunne fors0ge et kemislc rea-
gens (der dog viste sig uvirksomt), har man i sin tid ladet tagc en i'aosimil-
erende ai'skrií't af de pagældende bladcs modstáende side — denne er vedlagt.
JBenyttelse og beskr.: Isl. sbgur II, Kph. 1830, s. 5 (Ljóso), 8 (Vém.); M.
Fornsögur I, Kph. 1880 (Ljósv.), 11 (Eeykdala o: Vém.); Gullpóris saga,
Leipzig 1858; Ant. Russes II, 271 (Ljósv.); Ný Félagsrit XXI, 118—22
(Gidlp., Beykd. — uden angivelse af Jtœkrs nr); Sturlunga saga, Oxf. 1878, s.
CLVII; Arkiv f. n. fil. 179—91 (Gullp); J porkelsson, Om digtningen pá
Island i det 15. og 16. drh., Kbh. 1888, s. 155.