Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (476,7 KB)
JPG (349,2 KB)
TXT (2,1 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


7B6
1488. AM. 589 í', 4to. Perg. 20,e X 16> cm. 36 bl. Samme codex som
foreff. nr. KnJcelte blade bay i JisJcr. ere noget beshadiffede ved
besJcæring. Hist og her marginalantegnélscr af lignende beslcaffen-
hed som de tidligcre omtalte. Pá den sidste halve side er vist-
nolc den oprindelige slcrift udslcrabet.
Indhold:
1) Bl. 1—13r. Sturlaugs saga starfsama.
Beg. defelct „ew lid peira legzt í hernad xaed fkip þeíra",
Fornaldar sögur Norörl. 111, s. 596.
2) Bl. 13r—36. Göngu-Hrólfs saga.
Efter bl. 17, 22 og 31 mangler ct blad. Sagacn standser
nu bl. 36" med ordene „prægd edr vízku", hvorefter resten, op-
tagende de sidste to tredjedcle af siden, synes udsJcrabet.
Herkomst og hist.: Den samme yngre hánd, der hele codex igennem — ogsá i
dette nr — hist og her har fyldt nedre margen med gudelige citater, bönner
og lign., har ogsá udfyldt den tomme plads bl. 36" med tilsvarende optegn-
elser. Ilvor sagaen ender, er nu skrevet (som det synes med forholdsvis ny
hánd) 1487, der nœppe har noget hcnsyn til árstallvt. Bl. 28" er med en sam-
tidig hánd (15- árh.) skrevet „þmn godvm xnonnum sem þeíta bíep fía edttr
heym ssenáer æc jo» kettúfora ydur teittwr palfon o/í þaokar œc þier pyíer
þav env godv knjpa kiorjnw ".
Benyttelse og beshr.: Fornaldar sbgur Norörl. III; Ant. Eusses 1, s.224(GHr).
1489. AM. 590 a, 4to. Pap. 215 X 16,6 cm. 62 bl 17. árJi. Marginalia
med provst Ketill Jörundssons og Arne Magnussons Jiánd. P>1.
lr og 62v ubesJcrevne. Ptl. 9—10 ere senere indsatte for A. M.,
bl. 29 (bagsiden ubesJw.) cr et seddel-indsJcud af K. J., bl. 44
er udfyldt med en sœrlig hánd.
„Sagan/? ap Magus Jalle".
Herkomst og hist.: Pá en foran indklæbet seddel fremhcever Arne Magnusson,
at dette nr og 590 b—c, í"> vistnok erc afskrevne efter originaler i én og samme
membran. JPá en anden scddel angiver han „þetta (vistnole AM. 590 b, 4l°) er
uppfkrifad ur nyrre membraná er Mag Biórn gaf Kong C 5to, og oonfererad
vid nya membranam Bryniolfs f>ordarfonar". I marginen bl. 29r er skrevct
„Hec sunt tíansfcripta ex vete2Í membíaná alia".
Benyttelse og beskr.: Bragða-Mágus saga, Kph. 1858; Forns. Suörl. s. CIV
— VIII.