Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (438,9 KB)
JPG (328,3 KB)
TXT (1,8 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader65
Noregr", stemmer derefter mecl de págœldendc particr af „Flat-
eyjarbók11 og „Niáls saga".
Beg. „En Konge Har Regiered Offuer | Hetland som ellers
kaldis Findland och | Quænland", slutter „Nu | kunde wi
intet .. entligere fortelle de Tidender fom 0rchen0ers Jarler ]
horer til end fom vj har her med giort".
Versene ere skrevne i originalsproget, mcn forvanskede, over-
sœttelsen mangelfuld.
112. AM. 93, í'ol. Pap. 29fi X 21 cm. 1(12 bl. (titelbl. incl) Fraktur
c. 1550. Skr. af Nordmanden Laurents Hanssön. Store fraktur-
initialer og overskrifter; talrige marginálhenvisninger. Hskrs
Iste og sidste bl. ere bermede margen og repareredc ved páklæbet
papir. Bindct er bctrukket med beskrevet perg. fra et latinsk
kirkeligt hskr.
De norske kongesagaer (pá grundlag af God. Frisianus) til
Hákon jarls dod (kap.56 i Olav Trygvesbns saga) — i dansk
oversættelse; forfs original-hshr.
Bl. 1 optagcs af en sd lydende titel: „Her be|ginnes thenn |
No^i'ke Krorák | Szom kal|les Konin|ge Boghew | Om Dawf|ke
Swenfjke Oo Norfjke Konningz Och | Deris Aff Sprmgk, No|
ghet af them alle och | Meft Af De Norske | Kon:".
Bl. 2—4r indeholder dedikation til den udvalgte konge
Frederik II, med forfs cgenhændige underskrift nederst
U. 2r.
Bl. 5—7V. Prologus Eller Fortalen til | Norske
Krönicken Som kallis | Konninge Boghen", sluttcnde
„Her Enndis fortalenn | Snorris Sturlesenn j vdi koniunge
Boghen".
Bl. 8 optages af det lste lcap. af Ynglinga saga i original-
sproget; derefter bcgynder ovcrsættelse af „then Noafke Krön-
nicke".
Herkomst og hist.: En marginal-antegnelse bl. 140" „Mefcer Hanns Suawi her
degeiiw y Kibe 155tí" — owi end næppe med historiografen H. Svanings hdnd
— hur givet anledning til den formodning, at hskr. muligvis kan stamme fra
det gamle universitetsbibliothek.