Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (495,2 KB)
JPG (357,0 KB)
TXT (2,3 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


68
udskilcket prolog til cerJcébispen i Nidaros. I afslcriften viser sig
at veere optaget forskellige, dennes originul tilh,0rende noter (ci-
tater fra celdre forf. osv.).
2) Bl. 35—61r. 'Historia de profectione Danorum in
Hierosolymam', lcortfattet latinslc fortælling om nogle danskes
tog til Palœstina i slutningen af 12. árh., med forudsiciklcet de-
dikation fra 'frater x. canonicus' til 'dominus K.'
Benyttelse og beskr.: Lagt til grund for udg. Scriptores rer. Dan. V; benyttet
og behandlet af G. Storm, Monumenta hist. Norv. Krania 1880, og Krania
Vidsk. Selsk. Forhandl. 1875, s. 49 flg.
118. AM. 99, lol. Pap. 30,*Y.19ficm. 47 bl. Skr.1701; Ásgeir Jónssons
hánd. Hist og her marginal-notater af Torfceus. Bindet er be-
trulcket med beslcrevet perg. fra et latinslc kirkeligt hslcr.
Absalon Pedersens Norges beskrivelse, forf. 1567—70.
Bl. V stár blanlc, bl. T gives i en, sandsynligvis fra Tor-
fceus stammende, men af Asgcir Jónsson nedskreven, notits med-
delelse om det anonyme hslcrs sandsynlige forf. Bl. 3r be-
gynder selve værlcet, med overskrift „Om Norgis Biige".
Herkomst og hist.: Pá den som bl. 2 indklœbede notitsseddel har Arne Mag-
nusson skrevet „Fra Sal. Afreffor Thormod Toruesens Enke 1720". Efter
vœrkets slutning og en tilföjet oversigt over de gejstlige forhold i Norge har
afskriveren bl. 47r tilföjel: „Offuenskrefne Norgis Eigis korte beskrifuelPe
er forf'atted Aar effter Christi Byrd 1567 og | udi de effterfölgende, men
nu paa ny udskre|fuet Anno Domini 1701".
Benyttelse og beskr.: Suhms Smlr. II, s. 99 flg.; Norske Magazin I, s. 69.
119. AM. 100, í'ol. Pap. 32 X 21 cm. 37 bl 17. arh. Nogle marginal-
antegnelser, af hvilke enlcelte muligvis skyldcs Torfæus. Bindet
er betrulcket med beskrevet perg. fra et latinslc kirkeligt hslcr.
„Nerigon, sev Nori regnum | hoc est | NORVEGIA AN-
TIQVA et ETHNICA | sive|Prima initia| HISTORIÆ NOB,-
VEGICÆ | á | Primo Norvegiæ Bege Noro, usqwe ad
Haraldum Harfagerum. | Q,vam ex collatis historiarum
lacunis et antiqvitatum fragmen|tis collegit, et brevií'sime
recenfuit | Jonas Ramus".
Inddelt i 7 lcapiíler og en fortale (36 bl. foruden tabellen
W 4), hvori forf. angiver sine kilder, blandt hvillce má bemœrkes,