Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi




798 blaðsíður




Skrár
PDF (472,9 KB)
JPG (365,1 KB)
TXT (2,3 KB)

Deila





þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


70
Item fiok ieg sammc gang efler bemelte Etats Raad E.o('encrantz endnu
et andet Exemplar, Pom var fkrevet efter dette, og var endnu meer ucor-
rekt end dette, Var og l'krevet med en lumpen ulæílig hánd. Og som
det aldeles ikke var til notte, og icke uden til at for&re ukyndige, Taa
vilde ieg icke conservere det, Men reef det i stycker.
Hæc scripsi 1719."
Benyttelse og beskr.: Orkneyinga saga, Hafniœ 1780, s. X—XI, XIII.
123. AM. 104, í'ol. Pap. 30 X 20,4 cm. 108 bl. C 1700. Asgeir Jónssons
hánd. Tálrige marginal-henvisninger. Bindet betrukket med be-
skrevet perg. med nodetegn fra et latinsk ritualhslcfr.
Landnámabók.
I en ved sammensætning af den egenligc Landnámabók {13)
og Hauksbók dannet bearbejdelsc; sammenst^bningen er pá ad-
skillige steder i marginen antydet ved tilföjelsen af et „Ha/csbok",
„Landnama" odl.
JEfterfidgt af et tildcls fra Kristni-saga stammende Tillæg,
beg. „Oalldar vetr mikill varð a Islandi"; sluttende Aiann hafi
verit hinw mefti merkisma]ð[r] (bl. 99—103v). Ved dettc tillœgs
slutning, indeholdende bemærkninger om de udenlandske biskopper,
der have opholdt sig pá Island, citeres i marginen „Ha/csb.",
cfter at Hauksbók ifg. den nu eksisterende afskrift er ophfirt.
Herkomst og hist.: Bl. lr, 0vre margen, findes egenhœndig Torfœutf valgsprog
og underskrift: ,,/Ibí iv ivipt^ía anoduveív
Thormodus Torfæus."
Ifg. en foran. indklœbet seddel med optegnelser af Arne Magnusson har
„pormodr Torfason" (o: Torfœus) givet dette vol. til Etatsr&d Mejers sön
Herman M. ár 1688; A. M. k0bte hándskriftet pá Mcjers avktion og adskilte
senere (1721) denne Landnáma fra 'compendium Sturlunga Sógu', med hoilket
det var indbundet.
Benyttelse og beskr.: Lagt tíl grund ved udgaverne i Islands Landnámabók,
Havniœ 1774, á"> og ísl. sög. I, Eph. 1829. Sml. fsl. sög. I, Kbh. 1843,
s. XXVIII—XXIX; Grönl hiat. M. I, s. 48, 51; Ant. Amer. s. 209; Ant.
Busses II, 231.
124. AM. 105, fol. Pap. 31 X 20,B cm. 97 bl. 17. árh. Jón Erlendssons
frakturhánd. Initialerne samt adskillige kapitclovcrskrifter ude-
ladte. Iste læg af dette hskr. og af AM. 107, fol. (bl. 1—10) crc —
efter at ved forudgáende unders0gclse en forblanding var kon-
stateret — i nyere tid ombyttede (se herom: Islendinga sögur I,
Kbh. 1843, s. XV—XXII). Bl. 25—26 stá blanke.