Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (490,1 KB)
JPG (376,9 KB)
TXT (2,3 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


82
seddel tilföjet cgenhœndig notits. dcls af optegnelscr AM. 435 a, á'" bl. 163 —
k0bt dette vol., der oprindelig tillige indeholdt Landnáma (0: AM.104,fol), pá
avktionen cfter etatsr&d Mejer og, efter at bogen 1720 kom tilbagc fra Island,
separeret de to dclc af dens indhold. Om det her págœldende hskr. udtaler
han sig pá sidstnœvnte sted: „Islendinga Sagan?i Mikla i ítutt mál Paman-
tekin. ex Oodice in 4to, manu Biðrnonis de Scardzá exarato, qvem Thor-
modus Torfæus mihi poítea dedit. petta Compendium nær til pag. mihi
924. verba illa: Sat Ginur Jarl heima a Stad. eins og hitt med hendi
Biðms. Caput 17. ad 24. incluCive ern eigi þar, hverki heil ne epitomerud.
Arna hiskups Sðgu hef'r Asgeir Epitomerad; ur |)eirri Sturlunga sðgu er
pormodr feck af Sr J>orde Jonsfyne. og er þad Compendium nærri lage
fullkomed, og nær til 1320. eins og Sagan fialf."
Jtenyttelse og beskr.: Biskupa sögur I, s. LXXIV; Sturlunga saga, Oxf.
1878, s. CLXXVIIL Sml. Suhms Nye Samlinger, IV. Bd.
147. AM. 120, fol. Pap. 32,, X 212 cm. 305 bl. (+ 203hia og 208Us). Slutn.
af 17. árh. SnirMede initialer og hist og her árstal og marginal-
íienvisninger. Endv. er codex af den af Arne Magnusson som
skriver henyttede shalholtshe elconom pórður pórðarson Jconfereret
med et andet papirs-hundslcrift, hvis varianter ere tilföjede i
marginen cller mellem linjerne, indtil sammenligningen bt. 28ðr
standser; hlandt disse marginatia ere ogsá nogle viser af præsten
Jón Arason om nogle af sagaens hovedpcrsoner (III, 45, 67;
IV, 50; V, 50). I marginen ud for sidste lcapitel har Arne
Magnusson tilföjct Bryn/j. Sveinssons i AM. 115, fol. givne kritislce
hcmœrkning om dettes oprindclse. I handskriftet er pá to stcder
indlagt et hlad (203Ms og 208Us) mcd en til det págœldende sted
svarende tekst af en andcn codex, som nœrmest stemmer med det
af jB. p. til konfcrcring med AM. 120, fol. henyttede handskrift.
Vcd páskrift hl. V af den oftere omtálte hánd fra 18. árh. har
codex erholdt hetegnelscn C.
Indhold:
1) Sturlunga saga (bl. 1—282v), med tillœg af
2) Árna biskups saga (bl. 283—305). For dennc sidstes
vedkommendc er coUationeringcn ikke gennemf^rt, da det til
sammenligning henyttede hslcr. lcun har indeholdi sagaen i et stcerkt
differercnde udtog.
Dette hándskrift má antages at have nedstamning til fœlles
med AM. 114, fol. og 115, fol.