loading/hleð
(9) Page 5 (9) Page 5
Böfevar Gunnhedins sön sender alle sine landsmænd i Island guds og sin hilsen. Det er alle folk bekjendt, at vort Iand ligger saa nordligen paa jordkloden og er omflydt af saa stort et hav at der behöves en Iang tid, för end efterretninger kunne komme derhen fra andre lande. Derfor er det ogsaa naturligt, at der skee mange ting som eder vedkomme, men som i ikke höre om för end efter en lang tid. Dette brevs indhold er, at jeg vil fortælle eder en underlig begiven- hed, som for en kort tid siden tildrog sig her, og beder jeg eder med det samme om, ikke at fortörnes over, at jeg erindrer eder ofte om de ting, som i vel kunne fortælle om, thi saadant maa ofte forekomme i skrifter, naar man bygger sine ord paa de ting som för ere blevne til. Sagen forholder sig nemlig saaledes, at en munk i Norge har skrevet mauge böger om islandsk og norsk tungemaal, og om de fortællinger, som ere forfattede i disse sprog. Det vilde blive altfor meget, at opregne her alle hans bedrifter og Iærde heroismer, men nylig har han ladet fra sig udgaae et mærkeligt skrift, om den ting, som danske mænd kalde uSkandinavisme”. Denne bog er forfattet i det danske sprog, omendskjöndt en Nordmand har skrevet den, og veed man ikke klarligen, hvorfor det er saa; nogle antage, at Nordmændene ere i samme tilstand, som mange tydske mænd og ílere folk i det syttende og attende aarhundrede, som undsaae sig for deres eget sprog, og skreve derfor paa fransk; men nogle ansee det for sandhed, at Nordmændene have tabt deres sprog, og laane der- for sprog hos danske mænd, og saaledes troe vi og at det er. Denne munk er saa stærk, at han kæmper med mange fjender paa een gang; hans aandelige kraft er ogsaa langt större end den legemlige. Hans fjender ere mange og mægtige, og er det et stort vidunder, hvor kraftigen han modstaaer deres angreb, thi ikke döer han, om de end kaster ham mange gange til jorden med aandelige


Brev til Islænderne om en munk i Norge

Year
1849
Language
Multiple languages
Pages
24


Direct Links

If you want to link to this book, please use these links:

Link to this book: Brev til Islænderne om en munk i Norge
https://baekur.is/bok/000031831

Link to this page: (9) Page 5
https://baekur.is/bok/000031831/0/9

Please do not link directly to images or PDFs on Bækur.is as such URLs may change without warning. Please use the URLs provided above for linking to the website.