loading/hle�
(11) Blaðsíða 3 (11) Blaðsíða 3
5 res bedrifter till Fortunati dnskningshatt. Alla dessa sa- gor aro p3 prosa, men ofta blandade med skaldeqviiden, och forst vid li:de seklet har man borjat såtta Stskilliga af dem på rim, for att gifva dem nyhetens behag. Dernåst utvandrade tidigt llera af dessa Islandare, hvilka på visst sått kunde anse den gåfvan att dikta och beråtta såsom ett fosterlandsarf, och hesokte nordiska hof fbr att der gdra lycka, emedan skaldekonsten derstå- des varderades lika hcigt som i det vestra Europa; och emedan de till en del voro af adlig bord samt tillika of- vade i vapen efter tidens skick, funno de lått tilltråde, hvarvid man i synnerhet gerna emottog dem ibland lit— vaklen, på det de låttare måtte vara till bands, att for- korta tiden fbr sina furstar, når dessa plågades af leds- nad. Sednare nordiska fbrfattare, soin gerna beskåda aJlt genom det underbaras fbrstoringsglas, bafva påstått, att man fbr deras skaldpgåfvas skuli upphojt dessa Islåndare till furstar, fåltherrar och ministrar, hvilket dock ej kan bevisas, ehuru det ej ar otrøligt, att furstar, fåltherrar och ministrar fbr sitt noje skuli kunnat idka skaldekonst, så val-i Norden som i Vestern och Sbdern. Flera lånder kunna uppvisa sådana fbrnåma skalder; men ingenstådes har man påstått, att de blott genom dcnna naturgåfva uppstigit till så hoga vårdigheter. Cienom dessa skalder bar således nordiska litteraturen fbr flera sekler tillbaka blifvit riktad med sagor, det vill saga beråttelser på prosa, och med qvåden och sånger. Hvad sagorna angår, årnar jag hårvid ej nåmna ett ord om dem bland dessa, hvilka så uppenbarligen utmårka sig såsom diktade, att ånnu ingen nordisk fbrfattare med sundt fornuft vågat yrka deras sannfårdighet; utan jag vill blott hålla mig till dem, hvilka antingen i det hela eller åtmin- stone till någon del fbrråda forstand och omdbme, och emedan de mbjligen kunna vara sanna, blifvit i Norden ansedda såsom alldeles ofelbara, och såsom åkta kallor tor historien. Andra afdclningen af dessa produkter, nem- ligen de qvåden eller sånger jag nyss nåmnt, åro åter af tvåfaldigt slag, antingen historiska eller mythiska. l)e sednare, som till en del innehålla den l'orna hedniska guda- låran, sammanfattas, jemte flera af de historiska sångerna, under det gemensamma namnet Edda. Hårvid forekom-
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408