loading/hle�
(12) Blaðsíða 4 (12) Blaðsíða 4
4 mer én tvåfaldig Edda: en aldre, som Are Frode skall hafva sandat omkring år 1118, och en yngre, den man tillskrifver Snorre Sturleson, hvilken lefvat omkring år 1220. Imedlertid Ellågger man flera af sagorna, men i synnerhet visorna, en mycket hog ålder, så att man påstår det Eljærne sjungit i det forstå, den aldre Stark- od d i det femte, den yngre i det sjunde, Ragnar Lodbrok och Brage i det åttonde, och Thiodolf i det nionde århnndradet. Emedan Island då ej var be- bodt, så skola, som det såges, deras skaldeqvåden hafva bibehåliit sig i Norge, till dess de omsider flyttade ofver till Island. Hårvid får erinras, att då icke blott obscura fdrfattare, utan i sednare tider sådana mån som en Suhm och en Ihre påstått delta, och den fdrre dervid anviindt myeken både rndda och lårdom, torde det vara nddigt att hår i korthet samrnanfitta hvad som kan invåndas deremot, på det icke sådana måns anseende måtte, såsom redan till en del skett, gifva anledning till nva fablers ut- spridande i historien och litteraturen. Då en gammal produkt frfin ett beståmdt sekel fiire- lågges oss, galler Ibrsta undersokningen åldern af det ma- nuskript, i hvilket densamma innefattas. Hår rndter ge- nast en omståndighet, som icke år mycket' trostrik for den gamla nordiska litteraturen; ty intet enda manuskript finnes, som går långre tillbaka iin 15:de århundradet. Schoning, som visat så mycket nit for nordiska ålder- domen, tilistår sjelf i foretalet till Heimskringla, att en urkund från år 1221 år den åldsta håndskrift Island kan uppvisa. Sagorna och skaldeqvadena stråcka sig icke en gång så långt; jag tvifiar att ett endt manuskript af dem från delta århundrade finnes, ly de åldsta åro ifrån 14:de och foljande sekler, och således nog nya i jemlorelse med den ålder mån så gerna vill tillågga dem. Nog kunna de vara yngre afskrifter af aldre original, och många åro det verkligen; men sjelfva dessa aldre kunna ej vinna anse- ende af bog ålder, emedan skrifkonsten forst långt efter christendomens inforande blef bekant på Island. Snorre Sturleson, som på sin tid var den lårdaste, rikaste och mest ansedde Islåndare, samt på en gång skald och håfda- tecknare, och visserligen ej fdrsummade någon forskning, som kunde tjena till upplysning i hans åmnen, forsåkrar
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408