loading/hle�
(14) Blaðsíða 6 (14) Blaðsíða 6
G att nemligen så vidloftiga historiska beråttelser, som många af dessa sagor åro, med alla sina smårre omståndighe- ter samt oråkneliga slågtregister, kunnat under en så lång tid genom blotta minnet ocli utan all tillhjelp af skrift bibehålla sig. I allmånliet låter man ånnu muntliga traditioner spela en vigtigare roli i historien ån rimligt år. Efter en viss tidrymds forlopp år den ibland alla historiens kållor icke blott den grumligaste utan åfven den fattigaste; det forrå af den orsak, att om håndelsen också kommer ofbrånd- rad från forstå beråttaren, blifver den dock vanligen, af bojelse for det underbara, redan genom den andra van- stålld; det sednare, emedan den tredje i ordningen hdrt mera deraf ån han minnes, och då det således forlorat ny- hetens behag for honom, gldmmer han det mesta eller kanske allt. Låtom oss blott gå ett och annat århundrade tillbaka — huru mycket visste vi vål om en och annan vigtig håndelse, så framt ingen gjort sig mddan att upp- teckna dem? Huru många snillrika uppfinnare af nyttiga eller mårkvårdiga saker hafva icke blifvit bortglomda, en- dast derfore, att ingen gjort sig den mddan att uppteckna deras namn? Man påminne sig uppfinningen af porslin, som icke år så gammal; men icke dess mindre befanns beråttelsen derom så vanstålid af sagor, att då en lård man åmnade skrifva derom, kunde han alldeles icke ut- reda sanningen deraf, och, så mycket jag vet, år den ånnu outredd. Hvarfore tvistar man ånnu om boktryc- kerikonstens egentliga uppfinnare? Hvarfore tillågga sig Tyskland och Frankrike omsoin upptåckten af spelkort? Hvarfore kan man ej uppgifva uppfinnaren till kanoner? Endast derfore att skriftliga urkunder saknas. En hvar borde vål anse det som en vordnadsvård skyldighet att kånna sina forfader; men huru många åro de, som utan tillhjelp af skriftliga anteckningar kånna dem två leder tillbaka? Redan farfar år okand af sonsonen, som sålian anser det lona mddan att tala med sina barn om sin egen far. En patriot bygger en konstig bro dfver en farlig af- grund; hela grannskapet vålsignar mannen såsom en vål- gdrare, och skulle han icke derigenom hafva upprcst en evig minnesvård åt sig? Nej, det åren falsk forhoppning; ty knappast har ett sekel forflutit fdrrån man ej mera
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408