loading/hle�
(15) Blaðsíða 7 (15) Blaðsíða 7
7 kan nåmna den valgorande mannens namn, ocli af blyg- sd derofver tillskrifver man hellre hela konstverket djef- vulen sjelf, hvaruppå Djefvulsbron i Schweitz ar ett exem- pel. Om delta kunnat handa i sednare tider, sedan vett- girighet, upplysning och tacksamhet emot forfader ostri- digt gjort storre framsteg an under mera afiågsna ooh barbariska tidehvarf, och sedan skrifkonsten kommit till hjelp, hvad bor man då tanka oin de gamla traditioner- na? Man kan påstå, att menniskor i allmånhet blott fasta sig vid det nårvarande, det fcrflutna år for dem åfvenså likgiltigt som det tillkommande, ocli om de finna smak i beråttelser angående forflutna håndeiser, så sker detta blott i afseende på det nårvarande intrycket, och då gåi- ler det lika for dem om beråttelsen år sann eller diktad. Huru liten retelse bar icke den sannfårdiga historien for mångden, hvars inbillningskraft endast sattes i rorelse af det underbara? I sednare tider har man upptåckt så många hittills okånda bar och folkslag, men på intet stalle fun- nit historiska underråttelser, som stråckt sig utbfver ett par mennisko-åldrar; och om man upptåckt något dylikt hos ett aldre eller nyare folkslag, har det omsider visat sig, att allt varit diktér af nyare t'der, dem man falske- ligen uppgifvit såsom sanna, ja till och med skriftligen fortplantat dem. Fore skrifkonstens anvåndande eger in- gen historia rum, och ett folkslag nårmar sig endast der- til! i mon af densammas ratta bruk. Peru och Mexico kunna harvid anfbras såsom excmpel; och då omsider bruket af skrift kommer i gang, bbrjas åndock allt med dikt, till dess en hbgre odling hunnit utstaka grånserna emellan det falska och sanna. Således har man långe haft qvacksalfveri innan man fått egentlig medicin, guldmakeri fore kemien, astrologi fore astronomien och vantro fore sundt fornuft. Ett niedel låter vål tiinka sig, hurufedes håndeiser eller laror kunna fortplantas och en lång tid bibehållas utan skrift; då nemligen ett fortfarande såliskap finnes, som gjort sig till en pligt att derom draga forsorg; ty på detta sått bibehollo Egyptiska presterne och Mexikanerne långe betydelsen af sina hieroglyfer, och så skola åfven Hruiderna en viss (id hafva fortplantat sin vishet. Men, hvarest fanns en sådan inråttning i mvdel tiden? Nog har
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408