loading/hle�
(17) Blaðsíða 9 (17) Blaðsíða 9
9 li:de seklet. Men, inan må nu gora den så gammal man behagar och yrka att den blifvit fattad i perinan kort efter skrifkonstens inforande, det vill saga under lorsta hålften af 12:te seklet, så vinner hennes troviirdighet dock ingen- ting derigenom. Hon innehåller historien om de forstå Norska inbyggarne på vestra delen af Island, ifrån år 877 till omkring 1010, och således hade hon kunnat beråtta oss mycket mårkviirdigt om antalet och beskaffenheten af dessa forstå utvandrande, huru de funnit landet, huru de delat det, hvilka inråttningar de gjort, hvilka hinder de halt att ofvervinna, hvarut de ståilt sina forstå sjbrbf- varetåg m. m. Men af allt detta får man veta foga el- ler intet. Afven hade vigtiga underråttelser kunnat med- delas om christendomens inforande, hvilket skedde om- kring år 1000; men detta omtalas blott i all korthet. Deremot finner man i denna saga långa beråttelser om blodiga stridigheter emellan famiijer eller enskilda perso- ner, hvarvid meråndels forekomma hemliga eller uppen- bara mord. De åfventyrliga herrarne (till en del hårstam- mande från ansedda Norska adliga famiijer) stjnla ifrån hvarandra oxar, hastar, foder och hvalfiskspåck, samt slåss rått tappert; och detta allt beråttas iifven med de minsta ornståndigheter, under tillågg af långa slågtregister bfver de handlande personerna, af deras samtal, af beskrifnin- gar ofver deras yttre skepnad och klådsel: kort sagdt så rioga, att man måste tro, det endast ogonvittnen under en stracka^af 135 år genast upptecknat alltsammans: och likvål påstår man, att alltsammans bibehåilit sig muntli- gen, ånda till dess det omsider skriftligen upptecknades. Jag tror, att afven den låttrognaste hårvid måste råka i forlågenhet, och vid minsta eftertanke skall en hvar finna detsamma. Af samma beskaflenhet åro alla ol'riga sagor, dem man i Norden tillagt historisk trovårdighet; de af- mfila ofvermodiga barbariska herrskares stridigheter från allågsna sekler tillbaka med en sådan noggrannhet, att man kunde svårja dernppå, det deras forfattare sett oCh bort allt. Sedan jag nu komrnit att tala om Nordiska sagornas trovårdighet, måste jag ånnu något litet uppehåila mig dervid, emednn de deruti hafva allt det einot sig, som n,bjlig(>n kan invåndas eijiot en loregifven historisk min-
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408