loading/hle�
(18) Blaðsíða 10 (18) Blaðsíða 10
10 nesvård. Det forstå, som faller en livar i dgonen vid minsta uppmårksamhet, ar, att dessa sagor med en trot— tande vidlyftighet omtala enskilda, ofta obetydliga perso- ners inbordes stridigheter, men deremot niistan icke vid- rora vigtigare handelser som åro allmånt kiinda. Cimbrer- nas tåg, Ånglo-Sachsers och Jutlåndares ankomst till Brit- tannien, Germaniska folkslags gtroftåg fram och åter, Norrmånners sjdrofvarefiirder, deras erofringar på Brit- tanniska oarna, christendomens inforande och (lera dylika håndeiser borde val hafva varit for Nordens historieskrif- vare lika så vigtiga, som enskilda vilda kåmpars envig; men en hvar må sjelf se efter huru mycket han finner derom i dessa sagor och qvåden, samt hos de hafdateck- nare, som begagnat sig af dessa kållor. Deremot beråtta de oss hogst åfventyrliga ting om en Odin, den de nyare till diktens åra gjort trefaldig; om en Ivar Vidfamne och andra verldsbestormare, som stå i fullkomlig motsågelse med andra lånders historier. Jag vill ej omtala hurule- des de aldrig uppgifvit tiden då deras hjeltar lefvat, hvar- fore man kan liånfora dem till hvilket århundrade man behagar; men deremot kan jag ej med stillatigande for- bigå de många troll- och spokhistorier, de oformliga och vidriga diktér, med livilka ulven de basta af dessa beråt- telser åro nedsmutsade. Uti den så hdgt prisade Eyrbig- gia-sagan forekommer en vidlyftig beråtielse om en djef- vulsk kalf vid namn Glaser, som blifvit aflad af ett spoke med en ko; många andra sådana låckerbitar att fdrtiga. Då denna grofva dikt, endast såsom sådan, måste blifva lydlig for en hvar, så år det obegripligt buru mån med gøda hufvuden och grundlig lårdom det oaktadt kunnat anse allt det ofriga for sanning, blott derfore att det klin- gar mindre åfventyrligt. Hundrade anmårkningar skulle kunna gdras dfver dessa beråttelsers trovårdighet, om så- dant vore nodvåndigt; nu vill jag blott omtala Bagnar Lodbroks berdmda dodssång (Bjarkamal). Denne Itngnar var, enligt fabeln, hvilken Nordiska historien troget upp- tager, emot slutet af 8:de seklet Sveriges och Danmarks Konung. I sin ungdom erofrade han Prinsessan Thora, hvars slott omringades af en ofantlig orm, den han of- vervann och dodade. Sedermera plågade han med sina rofvarlåg Franska och Engelska kusterna, men blef slut-
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408