loading/hle�
(20) Blaðsíða 12 (20) Blaðsíða 12
12 lemnas till efterveriden; till och med mythiska sånger kundé hafva bibeliållit sig på detta satt, åtminstone till en del, och sedan genom skrifkonsten blifvit ryckta un- dan glomskan. Imedlertid bevisar blotta mojliglieten in- gen ting; frågan ar nu om verkligen så skett, och om den Nordiska hedendomen haft sådana religionsbegrepp som de, hvilka man nu tillågger densamina, eller om icke dessa mythiska sånger, i likliet med alla ofriga produkter i denna våg, åfvenledes hafva sitt forstå ursprung från Islåndska spinnstugorna? På det den mythiska driigten ej måtte for- villa, skall jag forst framstiilla dessa religionsbegrepp så- dana de visa sig, sedan de blifvit berdfvade hela denna bildskrud, och brngta i en for dem låmplig ordning. Lå- tom oss då hora: «Den ende, hdgste, allsmåktige Guden, alla varelsers far, den evige, allestådes nårvarande, alla herrskares Gud, den vise och ohegriplige, som skapat himmel och jord, och från sitt palats skådar bfver hela veriden; denne ende Guden består af tre, i rnakt och varde lika, men dock sarskilda personer; den store, den likaså store och den tredje. Odin, eller den store, år strång och rattvis, och strafbar vprlden efter sina egna lagar; men den likaså store, med sitt eget namn, Thor, år Odins son, samt en fdr- sonande, formedlande och kårleksrik Gud. Den tredje, Yisheten, med sitt namn Frig g a, ar Odins gemål och Thors moder. Mon år himmelens drottning, under hvars befal alla de ofriga Gudinnor slå. Dessa tre personer skapade omsider veriden. Forut fanns en ofantlig tom- het, det vill saga tomhet på ting, men dock rikedom på tingens elementer. Af dessa frambragte Gud den bebodda veriden, och derefter de tvenne forstå menniskor Ask och Emhla (Hebraice: Isch och -dm, man och qvinna) hvilka snart fordkade sig. Men, nu finnes ett dobbelt ursprung for alla tingen, ett godt ocli ett ondt. Det forstå var en stad, klar af evigt Ijus, och så ren, att ingen annan an Gudarna kunde komma in i densarnma. Denna stadens regent forde ett glodande svård, och dess invånare helte Bulder den gode (Adam). Upphofsmannen till allt ondt hette Loke, Gudarnas bakdantare. Hans boning var upp- fylld af morker och qval. Med sin maka Angesl aflade han trenne barn, den store Fernis- Ulfven (Satan), den
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408